Čo môže urobiť nórsky plyn v starom kotle? Vysvetľuje riaditeľ slovenských plynárov

V súčasnosti máme zazmluvnené dodávky viac ako dvoch tretín celoročnej spotreby iného ako ruského plynu, hovorí výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský. Všetok plyn na území Slovenska je bezpečný, no treba dobre kontrolovať technický stav kotlov. Na starý kontinent prúdi asi 7 až 8 percent celoročnej spotreby ruského plynu. No zároveň Rusko začalo oveľa viac vyvážať LNG plyn. „Európa už nie je taká závislá od Ruska. Kremeľ dodával na starý kontinent 40 percent celoročnej spotreby. V súčasnosti máme oveľa viacej dodávateľov,“ hovorí Kvasňovský.

16.03.2023 05:00
Výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a... Foto:
Výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.
debata (91)

Čo môže urobiť nórsky plyn, ktorý má vyššiu zložku sírovodíka, v starom kotle? „Najmä v starých kotloch môže zreagovať s meďou. Sírovodík je agresívnejšia zložka, ktorá keď zreaguje s kovovými súčasťami plynových zariadení, môže spôsobiť nejaké vytváranie väčšieho množstva nečistôt, ktoré môžu viesť k upchatiu,“ dodáva Kvasňovský.

Evidujete do dnešného dňa nejaké problémy s kotlami pre iný ako ruský plyn?

Ľudia sa na to pýtajú, keďže videli reportáž v českej televízii. My sme však nezaznamenali žiadny technický ani iný problém, ktorý by sa týkal neruského plynu a porúch plynových zariadení. Zároveň ale upozorňujeme, že problémy s plynovými zariadeniami môžu súvisieť nielen s dodávkou iného ako ruského plynu, ale že sa nerobia včas a pravidelne revízie kotlov v bytových domoch alebo v rodinných domoch.

kotol Čítajte viac Slovenskí plynári hovoria, v čom je nórsky plyn iný, ako ruský. V Česku začali riešiť poruchy kotlov

Ako vnímate informácie, ktoré zverejnili české médiá? Nahlásili tam niekoľko desiatok porúch pri kotloch, ktoré používali iný ako ruský plyn.

Je to aj otázka revízií – ako často sa robia či technického stavu kotlov. Nemám bližšie informácie.

Možno ľudí vyplašila práve správa o používaní iného ako ruského plynu a začali si možno všímať a následne logicky našli aj nejaké problémy vo svojich kotloch?

Sú rôzne interpretácie. Nechcem špekulovať. Je jasné, že nejaké poruchy sa našli, ale je otázka, do akej miery to súvisí s iným ako ruským plynom či stavom kotlov – či sa robili alebo neboli technické revízie včas.

Aký plyn momentálne prúdi v slovenských potrubiach, akým plynom kúria a používajú slovenské domácnosti?

Máme presné údaje za rok 2022, keď väčšina plynu, teda viac ako 60 percent, prichádzala z Ruska. Napriek tomu, že sa vojna začala vo februári, až do leta dodávky plynu neboli obmedzené. K obmedzeniu došlo až v nasledujúcich mesiacoch.

Koľko v súčasnosti vieme nahradiť ruského plynu?

V súčasnosti máme zazmluvnené dodávky viac ako dvoch tretín celoročnej spotreby iného ako ruského plynu. A to je na tento rok.

Odkiaľ k nám prúdi iný ako ruský plyn?

Zvyšných viac ako 30 percent pochádzalo z tankerov, ktoré k nám dovážajú LNG plyn, a tiež z Nórska, odkiaľ k nám prúdi komodita cez potrubie. Dodávky prichádzajú v súčasnosti najmä z juhu cez terminál Omišalj, kde vykladajú tankery prevažne z USA či Kataru. To sú krajiny, ktoré dodávajú do Európy najviac LNG plynu. SPP uzavrel aj kontrakt na dodávku nórskeho plynu zo šelfu v Severnom mori.

Koľko plynu nám dodáva Gazprom? Plní si svoje záväzky?

V súčasnosti dodáva do Európy asi 7 až 8 percent celoročnej spotreby. Dodáva ho už len cez dve potrubné línie. Jedna ide cez Ukrajinu aj Slovensko. Druhá cez Turecko. Gazprom však dodáva rekordné množstvo LNG. Ide na svoju hranu kapacitných možností. V najbližších rokoch chce investovať tak, aby mohol vyvážať 100 miliárd metrov kubických LNG za rok. To je takmer toľko, čo by mohol dodávať cez poškodené potrubia Nord Stream I a II.

Ako je možné, že Gazprom čoraz viac vyváža LNG, pričom utlmuje dodávky cez potrubia?

Najviac prúdi do Španielska či Belgicka. Tento plyn si nakupujú aj súkromné spoločnosti. Rusko to vníma aj tak, že keď Európa nechce potrubný plyn, dodá viac LNG. Treba si tiež uvedomiť, že na dodávku ruského plynu nie je žiadne embargo EÚ. Stále však hovoríme o výrazne nižších dodávkach ako pred rokom 2022.

A kde sa berie ten záujem o ruský LNG plyn, keď nechceme platiť za ruské suroviny, aby sa nepredlžovala voj­na?

V Európe stúpa dopyt po náhrade potrubného plynu z Ruska. Oni ho jednoducho ponúkajú a obchodníci nakupujú, je to komerčný vzťah.

V súčasnosti cena plynu klesá. Dostala sa už aj na predvojnové úrovne. Kam až klesne?

V súčasnosti sa cena plynu na najbližší mesiac pohybuje niekde medzi 40 až 50 megawattov za hodinu. Stále je to však oveľa vyššie ako v predchádzajúcich rokoch. No obávam sa, že omnoho nižšie cena už nevie ísť. Väčšina plynu prúdi do Európy cez LNG terminály a tie dodávky majú určité fixné náklady – na skvapalnenie, na dopravu a opätovné splyňovanie. Tieto náklady pri jednom tankeri, ktorý prichádza zo Spojených štátov, vychádzajú na približne 30 eur za megawatthodinu. Z toho vyplýva, že cena už nemôže ísť veľmi dole. Ak sa na trhu objaví vysoký dopyt – napríklad z Číny – tak jeho cena môže ísť opäť nahor.

Za rok vojny Európa vybudovala viacero LNG terminálov. Vieme ho oveľa viac doviezť. To je dobrá správa, nie?

Určite je to dobrá správa. Európa už nie je taká závislá od Ruska. Gazprom dodával na starý kontinent 40 percent celoročnej spotreby. V súčasnosti máme oveľa viacej dodávateľov. Otázna je iba cena. Dodávateľov je v súčasnosti viac a nikto nemá dominantný podiel a nemôže vydierať, resp. silno ovplyvňovať trh.

Dobrou správou je aj to, že máme naplnené plynové zásobníky nad 50 percent, čo je v tomto období nezvyčajné.

Aj to je veľmi dobrá správa. V súčasnosti je európsky priemer 56 percent, Slovensko má zásobníky naplnené nad 60 percent. Do istej miery to môže pomôcť aj pri tlmení ceny plynu na trhoch.

Aký je rozdiel medzi jednotlivými plynmi? Teda ruským, LNG (skvapalneným) a nórskym?

Základnou zložkou zemného plynu je metán. Tvorí viac ako 90 percent plynu. Plus ďalšie prímesi. A tie sa v rôznych plynoch líšia. Napríklad rozdiel medzi ruským a nórskym plynom je, že ten nórsky je laicky povedané kalorickejší. V nórskom plyne je aj viac sírovodíka. A tento sírovodík môže pôsobiť problémy v kotloch, čo medializovali aj české médiá. Všetok zemný plyn, ktorý prichádza do Slovenskej republiky, spĺňa kvalitatívne parametre, ktoré sú definované v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej siete. Na základe indexu zámennosti plynných palív, ktorý je definovaný rozpätím 45,7 – 53,9 MJ.m-3, možno povedať, že akýkoľvek plyn prichádzajúci na naše územie spĺňa tieto parametre, či už pochádza z Ruska, Nórska, USA alebo Kataru.

Čo môže spôsobiť sírovodík v kotle?

Najmä v starých kotloch môže zreagovať s meďou. Sírovodík je agresívnejšia zložka, ktorá keď zreaguje s kovovými súčasťami plynových zariadení, môže spôsobiť nejaké vytváranie väčšieho množstva nečistôt, ktoré môžu viesť k upchatiu.

A to sa deje iba pri starých kotloch, nové sú už voči tomu odolné?

Deje sa to väčšinou pri starých kotloch. Nové kotly sa už pripravujú na to, že sa budú spaľovať aj iné plyny.

Kto u nás kontroluje kvalitu plynu?

Technické pravidlá sú zverejnené na stránke SPP – distribúcia. Tá je zodpovedná za distribúciu zemného plynu na Slovensku. Na základe ich technických pravidiel sa plyn, ktorý by nespĺňal pravidlá, nemohol dostať do plynovej sústavy. Všetky informácie zverejňujú na svojom webe. Dvadsaťštyri hodín a sedem dní v týždni majú prehľad, čo sa deje v slovenskej distribučnej sieti.

Richard Kvasňovský

Výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a... Foto: PRAVDA: Ľuboš Pilc
Výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský. Výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.

Výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu. V plynárenstve pracuje od roku 2019. Predtým pôsobil dve desaťročia vo verejnoprávnych médiách na Slovensku.

91 debata chyba
Viac na túto tému: #plyn #Gazprom #SPNZ