Slovensko môže mať nový jadrový reaktor. Firma JESS podala žiadosť

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) podala na Úrad jadrového dozoru SR žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia, pre projekt Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Ide o ďalší krok pri realizácii projektu výstavby novej jadrovej elektrárne. Zákonná lehota správneho konania je jeden kalendárny rok.

16.02.2023 11:34
elektráreň Jaslovké Bohunice 1999 jadro Foto:
Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice
debata (10)

Ako informovala hovorkyňa Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS), ktorá je majoritným akcionárom v JESS, Miriam Žiaková, kompletná dokumentácia obsahuje takmer dve tisíc strán textu. „Okrem požiadaviek na kvalitu jadrového zdroja a návrhu hraníc rieši aj otázky zadávacej bezpečnostnej správy, projektový zámer na fyzikálno-technické riešenie, spôsob nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, či veľkosť oblasti ohrozenia a hodnotenie vplyvu na životné prostredie,“ dodala Žiaková.

Práce na výstavbe novej bohunickej atómky budú pokračovať podľa aktuálneho harmonogramu predprípravnej etapy. Práce sú zamerané na spracovanie potrebnej dokumentácie potrebnej podľa stavebnej legislatívy. „Predpokladaný termín predloženia na stavebný úrad je koncom roka 2025,“ doplnila Žiaková.

Plyn Čítajte viac Slovensko má vlastné zásoby zemného plynu. Ťažba sa však zasekla. Čo sa deje?

Firma JESS sa taktiež zameria na prípravu procesu výberu dodávateľa technológie jadrovej elektrárne. „Technológia jadrovej časti zatiaľ nie je vybraná, vychádza sa z možných projektov svetových dodávateľov jadrovej technológie tak, aby ľubovoľný vybraný projekt spĺňal požadované predpoklady,“ spresnila Žiaková. Nezávisle pokračujú aj práce na zapracovaní projektu do územných plánov, pripojenia do elektrizačnej sústavy, riešenie lokalitných aspektov ako sú koncepcia vodného hospodárstva, geológia, či transport nadrozmerných komponentov.

Z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vyplynulo, že v Bohuniciach by mal vyrásť jeden jadrový reaktor generácie III+ s maximálnym čistým inštalovaným elektrickým výkonom do 1 700 megawattov. Podľa investičného zámeru sa pôvodne uvažovalo so začiatkom výstavby novej jadrovej elektrárne v roku 2021. Do trvalej prevádzky mala byť elektráreň uvedená v roku 2029. V súčasnosti sa už uvažuje s rokom 2039. S výstavbou by sa mohlo začať v roku 2031. Životnosť bola naplánovaná na 60 rokov. Výstavba bohunickej elektrárne si mala vyžiadať podľa odhadov spred ôsmich rokov od 4 do 6 miliárd eur.

10 debata chyba
Viac na túto tému: #Jaslovské Bohunice #Reaktor