Nový slovenský vynález, ktorý šetrí elektrinu. Zarobil aj Soták a ponúkajú ho ďalším

Slovenská firma Fuergy poskytuje službu, vďaka ktorej môžu firmy zarábať na tom, že svojimi technológiami vyrábajú alebo spotrebovávajú elektrickú energiu vtedy, keď to vyhovuje prenosovej sústave.

06.02.2023 17:37
Fuergy Vladimír Miškovský Foto:
debata (10)

Novinka sa zapáčila aj šéfovi Železiarní Podbrezová Vladimírovi Sotákovi. Systém vo fabrike na Horehroní reguluje oblúkovú pec. „Vďaka oblúkovej peci, ktorú majú vo svojom výrobnom podniku, a jej prepojeniu s energetickým trhom sme aktívnym riadením v reálnom čase dokázali pomôcť sústave na Slovensku a vďaka tomu boli železiarne ako koncový odberateľ odmenené,“ tvrdí v rozhovore pre denník Pravda spoluzakladateľ spoločnosti Fuergy Vladimír Miškovský.

Ako by ste mohli zjednodušene vysvetliť, v čom podnikáte?

Podnikáme v optimalizácii ceny a spotreby elektrickej energie pre koncových zákazníkov. Služby sú zamerané na malé a stredné podniky, momentálne hlavne na veľké výrobné podniky. Tento rok by sme radi vstúpili aj do segmentu domácností.

VIDEO: Technológia Slovákov dokáže meniť cenu elektriny

Video

Môžeme povedať, že vašimi technológiami dokážete pre subjekty poskytovať lacnejšiu elektrinu?

Práve cena je to, s čím naše technologické riešenie pracuje. To znamená, že neznižujeme spotrebu, teda objem komodity, ktorú koncoví zákazníci spotrebujú. Prepájame zákazníka s odberovou sústavou, keď vznikajú finančné efekty práve vďaka takémuto prepojeniu. Neznižujeme priamo spotrebu, ale zabezpečíme klientovi na konci nižšiu cenu elektrickej energie.

+4

Predstavme si malú fabriku s malým odberom elektriny. V januári dostala niekoľkonásobne vyššie faktúry za energie. Rozhodne sa to riešiť a zavolá vám. Ako jej dokážete skresať účty za energie?

Záleží na spotrebe zákazníka. To v konečnom dôsledku rozhodne o tom, o koľko mu dokážeme skresať účty za energie. Môžeme to rozdeliť na dva segmenty. Prvým sú softvérové riešenia. Náš softvér pracuje so spotrebou zariadenia, respektíve s jeho dostupnosťou v 15-minútových intervaloch. V prípade areálu Národný futbalový štadión to je tepelné čerpadlo a v prípade Železiarní Podbrezová to je zariadenie oblúková pec.

Čo presne robí ten systém?

Náš systém v prípade tepelného čerpadla robí to, že ho zapína vtedy, keď zapnutie alebo jeho vypnutie prináša finančný efekt voči aktuálnemu stavu v sústave. To sú 15-minútové bloky, v ktorých môže ísť odchýlka do záporu alebo do kladných hodnôt. Systém ovláda výkon zariadenia tak, aby bol v protipóle k tejto odchýlke. Problém je v tom, že v reálnom čase sa to nevie presne stanoviť, len spätne sa vie, či bola odchýlka kladná, či záporná. Naše know-how je v tom, že firma nepotrebuje tím energetických expertov, ale zavedieme softvérové riešenie, ktoré žije svojím životom, predvída, čo sa bude diať, je automatické a zarába. Pomáha si pri tom umelou inteligenciou.

Na základe čoho softvér pracuje, sú to zozbierané dáta od klienta?

Prvý krok je, že si od zákazníka zoberieme údaje o spotrebe za posledný rok. Každý dodávateľ je povinný to poskytnúť subjektu na požiadanie. Spraví sa analýza v našom systéme. Potom sa spraví analýza inštalovanej technológie u zákazníka. V prípade Železiarní Podbrezová to bola oblúková pec, v prípade automobilky to môžu byť veľké chladiace systémy a môžu to byť aj malé tepelné čerpadlá v bytovkách.

Čo je ten druhý segment vo vašom podnikaní, to sú spomínané batériové úložiská?

Batérie sú univerzálny prvok. V tomto prípade je jedno, čo podnikateľ robí a či má technológie, ktoré vieme riadiť. Batéria sa dá dať všade. Najlepšia kombinácia je, ak u zákazníka nájdeme zariadenia, ktoré vieme využiť, a zároveň mu poskytneme batériu. Vieme poskytnúť aj samotnú batériu bez vlastného zariadenia, vďaka ktorej ušetrí.

Aký je rozdiel medzi klasickým úložiskom a smart batériovým úložiskom brAIn od Fuergy?

Najklasickejšie využitie batérie je, že sa počas dňa nabije a zároveň vybije. Napríklad prebytkovou solárnou energiou. Za jeden deň solárna energia batériu nabije a a zákazník ju neskôr, napríklad večer, vybije. Batéria tak častokrát iba zbytočne dlho čaká na svoje vybitie. Návratnosť pri takomto využití je ale aj viac ako desať rokov. Preto takýto režim prevádzky batérie zákazníkom neodporúčame a považujeme ho za archaický. S naším riadením batérie je to podobné ako s čerpadlom či pecou. V minútových intervaloch batériu nabíjame alebo vybíjame nielen podľa toho, čo sa aktuálne deje v sieti, ale aj podľa toho, čo sa ešte len udeje. Ak napríklad očakávame veľký prebytok energie, úložisko sa čo najviac vybije a uvoľni svoju kapacitu na neskoršiu pomoc s odčerpaním energie zo siete. Za túto službu je úložisko, respektíve zákazník odmenený. Takéto zásahy, či už ide o nabíjanie, alebo vybíjanie, sa dejú neustále počas dňa a kapacita batérie je využitá na 100 percent.

Batérie máte vlastné či od dodávateľa?

Dlho nám trvalo, kým sme našli dodávateľa, ktorého baterky tieto 15-minútové intervaly zvládajú. Do dnešného dňa sme otestovali 20 až 30 výrobcov. Dnešné batérie, ktoré používame, nám vychádzajú najlepšie. Výrobca ich životnosť deklaruje na 15 rokov. Nie sme baterková firma, neskladáme si batérie sami. Čo je najlepšie na trhu, tak integrujeme a použijeme. To, že sme vnímaní hlavne cez batérie, je spôsobené boomom v tejto téme. Nie je to len o batériách. Je dobré, keď tam batéria je, ale v budúcnosti to môže byť niečo lepšie a efektívnejšie ako batéria.

Jadro Čítajte viac Prečo boli ceny elektriny také vysoké? Pozrite sa, čo sa deje vo Francúzsku

Aké sú pre takéhoto zákazníka investičné náklady?

Pokiaľ sa rozprávame o softvérovom riešení riadenia technológie, tak to dodávame bezplatne. Zhodnotíme najskôr ekonomiku prevádzky na zariadení. Ak zákazník súhlasí, tak to maximálne do mesiaca vie mať funkčné. V prípade batérie je dodanie okolo štyroch mesiacov. Cieľom je dodanie do jedného mesiaca. Unifikované polmegawattové batériové úložisko predávame približne od 300-tisíc eur, v závislosti od podmienok inštalácie. Úložisko tejto veľkosti, ak je vhodne umiestnené voči spotrebe odberného miesta, vie dosiahnuť návratnosť už od 2,5 roka.

Na čom je potom založený váš biznismodel, keď tvrdíte, že softvérové riešenia poskytujete bezplatne?

Službu dodávame zadarmo. Na začiatok zákazník nič neplatí. Systém od prvého dňa generuje nejaký efekt, teda peniaze. Berieme si teda nejaký podiel z toho. Vďaka nám zákazník dostane niečo, s čím nepočítal, a my si z toho kúsok vezmeme a to je náš profit. Sme motivovaní k tomu, aby služba bola poskytovaná čo najefektívnejšie a pokiaľ nič nezarobíme klientovi, tak z toho nebudeme mať nič ani my.

Sme uprostred energetickej krízy a každá ušetrená kilowatthodina je dobrá. Dokážete elektrinu ušetriť pomocou vašich riešení?

Dokážeme, ale je to posunuté až na úroveň celej prenosovej sústavy. Batéria ako taká koncovému odbernému miestu objem komodity neušetrí. Pracuje len s cenou. Čo ušetrí, je to, že správnym riadením úložísk odberateľov vzniká menší tlak na podporné služby. To sú služby na vyrovnávanie prenosovej sústavy, ktoré zastrešuje Slovenská elektrizačná a prenosová sústava. Jej úloha je, aby podpornými službami neporiadok v sieti, teda v tom 15-minútovom intervale, vyrovnala. Aby nebol ani prebytok a ani nedostatok elektriny v sieti. Prebytok alebo nedostatok vzniká zlým riadením a zlou spotrebou všetkých odberných miest na Slovensku. Môžeme si predstaviť abstraktnú situáciu, keby všetci odberatelia na Slovensku mali náš systém, tak by podporné služby neboli potrebné na Slovensku. Baterka nespôsobí úsporu komodity na odbernom mieste, ale spôsobí úsporu komodity na tom, že nie je potrebné spúšťať takéto podporné služby. Na ne sú zvyčajne využívané rôzne fosílne zdroje, napríklad dieselové agregáty. Prichádza aj k veľkej úspore oxidu uhličitého aj vyrobenej elektriny.

Poskytujete služby len pre podnikateľov či pokrývate aj segment domácností?

Tým, že domácnosti majú regulované a garantované ceny regulátorom, je pre nás zaujímavejšie momentálne poskytovať služby pre firmy, teda subjekty v neregulovanom segmente. Na budúci rok bude neudržateľné, aby domácnosti platili takéto nízke ceny, vtedy naše riešenie bude dávať pre domácnosti väčší zmysel a bude žiadané. Pripravujeme sa na to, aby sme vedeli zapájať tisíc domácností mesačne. Hľadáme tretie strany, ktoré by naše riešenie montovali. Domácnosti sú špecifické v tom, že riešenie chcú mať hneď do mesiaca nainštalované. Chceme to do konca roka dopracovať do štádia, aby sme boli na toto pripravení. Aby do mesiaca mali naše riešenie domácnosti nainštalované.

zväčšiť Foto: FUERGY
Smart batériové úložiská brAIn

Ako budú vyzerať služby pre domácnosti?

Máme už skoro dve desiatky pilotných projektov v segmente domácnosti. Sú to dva smery pri domácnostiach. Buď príde domácnosť sama s tým, že si to chce zafinancovať. Je to ruka v ruke so solárnymi panelmi. Ak sa tam pridá aj batéria, tak tá zefektívňuje fungovanie fotovoltiky. Ak je dobre nadimenzovaná vzhľadom na spotrebu domu, tak stále využijete len 60 percent celkovej kapacity. Zvyšok ide do koša. Ak máte zlú zmluvu, tak to ide do siete a ešte za to zaplatíte. Batéria počíta a využije prebytky z fotovoltiky. Zároveň je prepojená na sústavu a svojou kapacitou robí rovnakú prácu ako veľké batérie. Plus má vlastný zdroj vo forme fotovoltiky. Vo výsledku batéria v domácnosti dosahuje také isté ekonomické návratnosti ako veľké batérie plus zefektívňuje výrobu fotovoltiky až na 90 percent. Len desať percent kapacity sa zmarí. Biznismodel na domácnosť je taký, že si to kúpi sama a ťaží z benefitu, ktorý jej služba poskytuje. Chceme mať aj produkty, kde to investor zabezpečí a domácnosť to dostane ako službu. Je to produkt, ktorý bude mať význam od budúceho roka, keď ceny pre domácnosti budú omnoho vyššie.

Líši sa pomoc pre malý podnik s nízkym odberom a energeticky náročný podnik s vysokým odberom?

Veľkí odberatelia majú vlastných energetikov a energetické oddelenia. Venujú sa tomu dlhodobo. Majú zvyčajne optimalizačné opatrenia zavedené v nejakej miere. Menšie firmy nemajú takýchto energetikov a nerozumejú tomu v takej miere ako firmy, kde majú veľké energetické oddelenia. Vieme im poskytnúť naše služby a vďaka tomu dosiahnu podobný efekt ako firmy, ktoré majú energetické tímy. Náš systém pri malých firmách vie priniesť efekty, ktoré majú veľké firmy bez toho, aby im vznikli náklady v súvislosti s energetickými tímami.

Na stránke píšete, že služby ste poskytli aj šéfovi železiarní Podbrezová Vladimírovi Sotákovi. Ako vyzerala pomoc?

Ponúkli sme im optimalizáciu spotreby v reálnom čase. To je naša služba flexibility. Zavedenie takejto služby trvalo zhruba dva týždne aj s testovaním. Vďaka aktívnemu riadeniu oblúkovej pece dochádza k zmenám ich výkonu. Systém vyhodnocuje, či je možné z hľadiska výroby pec vypnúť. Od nás prichádza digitálny povel na vypnutie a ich systém tento povel vyhodnocuje, či je kvôli výrobe takéto vypnutie možné. To sa opakuje každých 15 minút. Všetko je automatizované. Nás systém vyhodnotí stav siete, či v nej budú prebytky, alebo nedostatky. Systém vyšle signál, na akú dlhú dobu treba vypnúť pec. To sú napríklad len minútové intervaly, keď je pec vypnutá. Keďže tá pec má strašne veľký výkon, tak aj takéto malé vypnutia dokážu ušetriť obrovské množstva energie bez toho, aby sa proces výroby ohrozil. Ak sú signály, že v sieti bude nedostatok elektriny, železiarne vypnú pec a tým pomôžu stabilizovať prenosovú sústavu. Ako koncový odberateľ je vďaka takejto pomoci pre prenosovú sústavu finančne odmenený, a to je ten efekt, ktorý sa snažíme dosahovať. Či už je to cez zariadenia, alebo batériové úložiská. Výrobu a spotrebu energie regulujeme, posúvame v čase a hráme sa s odberom tak, aby každý regulačný zásah pomohol stabilizovať sieť.

zväčšiť Spoluzakladateľ spoločnosti Fuergy Vladimír... Foto: Robert Hüttner, Pravda
Fuergy Vladimír Miškovský Spoluzakladateľ spoločnosti Fuergy Vladimír Miškovský

Kedy ste firmu založili a pôsobíte len na Slovensku? Plánujete sa rozšíriť aj za hranice?

Oficiálne sme vznikli v roku 2018. Dovtedy sme pôsobili len na dobrovoľníckej báze. Do konca vlaňajška sme pôsobili len na Slovensku. Koncom minulého roka sme nainštalovali prvé úložisko v Česku. To bude nový trh, na ktorý tento rok vstúpime. Veľmi aktívne sa rozhliadame tiež na poľskom trhu.

Získali ste 16-miliónovú investíciu do batériových úložísk brAIn. Na čo plánujete prostriedky použiť?

Primárne na rozvoj firmy, aby sme vedeli ešte viac podporiť vývoj v rámci našich riešení. Takisto vstup na zahraničné trhy si vyžaduje upravenie systémov. Peniaze pôjdu tiež na navýšenie interných kapacít. Primárne najväčší balík pôjde na to, aby sme vedeli batériové úložiská poskytovať ako službu. Tak ako poskytujeme softvér zadarmo a berieme si časť zo ziskov, tak podobne by to mohlo fungovať aj v prípade batérií. Odberné miesto nebude batériu kupovať, ale dostane ju od nás a podelíme sa s efektom. Vnímame, že dopyt podnikov je obrovský a bude aj v segmente domácností. Chceme sa výrazne skladovo predzásobiť, aby sme vedeli obratom zákazníkom inštalovať riešenia pri podpise zmluvy.

Začali firmy viac vnímať a riešiť energie ako svoju nákladovú položku a akú úlohu zohráva súčasná energetická kríza vo vašom biznise?

Prirovnávam to k tomu, že sme mali päť rokov predvolebnú kampaň. S kolegami sme prejazdili státisíce kilometrov. S podnikateľmi sme sa rozprávali a vieme, aké mali problémy pred 4 až 5 rokmi. Vysoké faktúry za energie vtedy nemali. Elektrina bola lacná a energie jednoducho neriešili. Už v tom čase sme ich upozorňovali, že ceny energií budú oveľa vyššie pre zelenú transformáciu. Nakoniec faktory zvýšenia cien energií boli iné, ale dôsledok je rovnaký. Teraz sa nám podnikatelia spätne ozývajú. Nákladová položka elektriny pri produkte tvorila päť percent, dnes je to pokojne aj 50 percent. Podnikatelia tak hľadajú a skúšajú rôznu pomoc. Fotovoltika je fajn, ale čakacia doba je strašne dlhá. Efekt je niekedy otázny. Ak prevádzka ide 24 hodín sedem dní v týždni, tak v noci im fotovoltika nepomôže. Aj pre tieto dôvody firmy hľadali iné riešenia a obracali sa na nás. Za rok 2022 sme podpísali kontrakty na úrovni osem miliónov eur.

Považujete sa ešte za začínajúcu firmu, teda startup?

Nikdy sme sa za startup vnútorne nepovažovali. Keď sa pozriete na našu fotku, tak ani nevyzeráme ako nejakí startupisti (smiech). Veľa členov tímu sú už seniornejší profesionáli s 20– či 30-ročnou praxou v energetike či v iných oblastiach. Od začiatku sme pristupovali k tomu, že je to biznis, kde je odborná profesionalita potrebná. V podstate dnes sa považujeme skôr za firmu ako startup.

Ako vidíte budúcnosť energetiky na Slovensku? Bude systém viac decentralizovaný a bude viac autonómnych energetických oblastí?

Trh je v rámci EÚ absolútne prepojený. Anglicko, Holandsko či Nemecko sú krajiny, ktoré sú v takýchto decentralizovaných riešeniach najďalej. Príde to určite. Ideál je odberateľ elektriny, ktorý si najviac vyrobí samostatne. Teda je čo najmenej závislý od vonkajších dodávok a zároveň sa správa zodpovedne voči okoliu. Teda to, čo berie zo siete, má dobre naplánované. Vízia je mať trh s transparentnými dátami, kde všetci vidia, čo robia a čo sa očakáva.

Vladimír Miškovský

Je jedným zo zakladateľov a člen predstavenstva spoločnosti Fuergy. Keď mal 18 rokov, založil svoju prvú firmu, v ktorej mal na starosti všetko od vývoja, programovania, riadenia až po účtovníctvo. Agentúra, ktorá pod jeho rukami vznikla, ponúkala komplexné reklamné služby pre lokálnu klientelu. V roku 2011 sa dostal do startupového prostredia, kde začínal ako konzultant a neskôr už startupom pomáhal aj s obchodnými aktivitami a s tvorbou marketingovej stratégie.

© Autorské práva vyhradené

10 debata chyba
Viac na túto tému: #energie #elektrina #zdražovanie #Fuergy