Energetický analytik vysvetľuje, aké budú účty za energie: Vláda pomohla štedro a vytvorila veľkú ilúziu

Na jednej strane nás vláda upokojuje, že ceny energií výrazne neporastú, na druhej strane chodia mnohým vysoké zálohové faktúry. Ako to naozaj je? V relácii Ide o peniaze odpovedal na aktuálne otázky týkajúce sa cien energií šéfredaktor portálu Energie-portal.sk Radovan Potočár.

19.01.2023 05:00
debata (23)

V poslednom čase ceny energií na trhoch klesajú, najmä výrazne oproti augustovému vrcholu. O koľko oproti letnému vrcholu klesli?

Ak hovoríme o rekordných úrovniach z konca augusta 2022, tak v prípade plynu to bolo vysoko nad 300 eur za megawatthodinu (MWh) a v prípade elektriny to boli vysoké stovky eur. V súčasnosti, ak hovoríme o kľúčovej holandskej burze TTF, ktorá je dôležitá aj pre slovenskú cenotvorbu, je plyn na úrovni niekde okolo 70 eur na MWh a elektrina na nemeckej burze EEX v základnom produkte na budúci rok je niekde na úrovni okolo 170 eur. Oproti maximu z konca leta minulého roka je to teda významne menej. Zároveň však platí, že pôvodných hladín, teda spred zdražovania, ktoré sa začalo v roku 2021, sú energie stále významne drahšie. Napríklad plyn sa v období do roku 2021 pohyboval na úrovniach 15 až 20 eur za MWh, takže aj súčasná úroveň, či už to bude 70, alebo možno 60 eur, je významne viac než v minulosti.

Video
Koľko zaplatia domácnosti za elektrinu, plyn a teplo? Odpovede v relácii Ide o peniaze prináša Radovan Potočár, šéfredaktor Energie-portal.sk. Premiéra 17. 1. 2022.

Cenotvorba energií je pomerne komplikovaná a vstupuje do nej veľmi veľa faktorov. Ako to teda funguje na Slovensku? Podľa čoho sa stanovujú ceny a prečo aktuálne ľudia, podnikatelia sa sťažujú, že dostávajú vysoké faktúry, keď ceny na trhoch tak výrazne klesli?

V princípe máme dve skupiny odberateľov. Jedni majú neregulované ceny, teda ceny, aké si dohodnú so svojím dodávateľom, respektíve aké si priamo nakúpia. Druhá skupina sú takzvaní zraniteľní odberatelia, a teda tí, ktorí podliehajú cenovej regulácii. To sú najmä domácnosti a malé podniky od železiarstiev cez cukrárne až po ambulancie lekárov. Títo odberatelia majú nárok na regulované ceny. Pre domácnosti sa spravidla upravujú regulované ceny k prvému januáru, respektíve tak dobiehajú ich zmluvy s dodávateľmi. Regulácia preto prináša určité časové omeškanie. Hoci na trhu došlo k výraznému zdraženiu elektriny už v minulom roku, prejavilo sa pri domácnostiach až od roku 2023. Potlačili ho zásahy vlády. Ale za inak nezmenených okolností by sa prejavilo práve od toho roku 2023, od prvého januára.

U nás reguluje ceny Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ako je možné, že na začiatku roka prišli podnikateľom vysoké faktúry?

Môže za to zmena metódy výpočtu ÚRSO, ktorá pravdepodobne navýšila koncové regulované ceny. V minulosti totiž bolo posúvané obdobie, ktoré úrad posudzoval pri výpočte regulovaných cien. Ten výpočet regulovaných cien prebieha tak, že sa vezme niekoľkomesačné, polročné obdobie a z neho sa urobí cenový priemer. Z neho sa potom počítajú regulované ceny, či už pre domácnosti alebo malé podniky. Minulý rok ceny energií postupne rástli a regulačný úrad, určite v dobrej viere, že vývoj bude lepší, posunul referenčné obdobie. Napokon sa stalo to, že namiesto prvého pol roka sa referenčné obdobie presunulo na august a september. Tieto mesiace ale boli mesiace s najvyššími cenami elektriny. V dôsledku toho je regulovaná cena vyššia, než by bola, ak by sme zostali pri pôvodnom pol ročnom referenčnom období.

Napriek tomu sú ľudia vystrašení, keď počúvajú, kto a aké faktúry dostáva. Niektorí ich stále nemajú. Čo teda čaká bežných ľudí, aké budú mať ceny?

V prípade elektriny by mala zostať cena elektriny rovnaká, respektíve navýšená len o 4 až 5 percent oproti minulému roku. Toto má byť umožnené dohodou so Slovenskými elektrárňami, ktoré majú dodávať elektrinu za rovnakú cenu ako v predošlom roku. Došlo ale k navýšeniu niektorých regulovaných položiek, ktoré má kompenzovať vláda. Každopádne, v prípade elektriny domácnosti nemajú pocítiť významné zdraženie. V prípade plynu to isté nariadenie hovorí o maximálne 15-percentnom zdražení komodity. To znamená, že oproti cene z roku 2022 má v roku 2023 byť cena dodávateľom navýšená maximálne o 15 percent. V prípade tepla počítalo nariadenie pôvodne takisto s 15-percentným nárastom, ale potom v závere roka, 29. decembra, ho vláda upravila a zmenila na fixný limit 20 eur za MWh.

Bude teda teplo výrazne drahšie, alebo to tak veľmi ľudia nepocítia?

Bude to orientačne na úrovni toho 15-percentného zdraženia. V prípade domácností, ktoré mali teplo relatívne drahšie, na úrovni 140 až 150 eur za MWh, je 20-eurový limit striktnejší, a teda zdraženie môže byť menej výrazné ako 15 percent. Na druhej strane domácnosti s lacným teplom na úrovni 80 eur, ak tam zdražie teplo o 20 eur na megawatthodinu, tak ide o nárast 25 percent. Každopádne je to ale výrazne menej, než by vyplývalo a než vyplýva z cenových rozhodnutí ÚRSO. Tie zohľadňujú oprávnené náklady, najmä nákup zdražených surovín, či už zemného plynu, biomasy alebo uhlia. Tam hovoríme rádovo o stovkách percent nárastu.

Nedobehnú ľudí ceny energií možno v roku 2024 alebo neskôr? Lebo vláda asi nebude môcť donekonečna dotovať tieto sumy, a keby to teraz zvýšila o trochu viac, tak možno by nárast v ďalších rokoch nebol až taký výrazný.

Presne tak. Pomoc zo strany vlády je nastavená veľmi štedro, vzhľadom na výkon slovenskej ekonomiky. Patríme ku krajinám, ktoré najviac zadotovali energie, hoci premiantom je s veľkým odstupom Nemecko. Ale takýto spôsob dodávania energií nie je dlhodobo udržateľný. Problémom je, že hoci je to nákladná pomoc pre štát, je distribuovaná plošne a neadresne. To znamená, že domácnosti, ktoré majú už dnes problém s platbami za energie, dostanú rovnakú pomoc ako domácnosti, ktoré by si mohli dovoliť byť viac konfrontované s trhovým vývojom. Ide o veľmi nákladné vytváranie nejakej ilúzie, že sa na trhu nič nestalo, domácnostiam sa pomáha všetkým bez rozdielu rovnako, a štát si takúto formu pomoci nebude môcť dlhodobo dovoliť.

Predsa len, keby niekto dostal výrazne vyššiu faktúru za teplo, elektrinu alebo plyn v januári, čo by mal robiť?

Vládne opatrenia, a teda zásahy do cien energií, hoci boli diskutované celý rok, boli nakoniec finalizované až v závere roka. Až 29. decembra vláda upravila svoje nariadenia o cenách tepla, takže dodávatelia do poslednej chvíle nevedeli, čo s cenami bude, ako do nich vláda zasiahne. Podľa správnosti by mali dodávatelia zverejniť svoje cenníky a informovať odberateľov 30 dní pred začiatkom nového obdobia, pred začiatkom nového roka. Realita je však taká, že domácnosti sa až v priebehu januára v niektorých prípadoch začali dozvedať ceny a zálohovať platby. Zároveň vznikol chaos kvôli tomu, že niektorí dodávatelia už stihli zohľadniť vládne nariadenie, a teda kompenzáciu cien tepla, respektíve zadotovanie cien tepla, a iní to nestihli urobiť. Takže v priebehu januára by faktúry mali byť vo svojej konečnej podobe. Zálohové platby nepodliehajú regulácii, zálohové platby sú na dohode medzi odberateľom a dodávateľom, ale v každom prípade by mali odrážať reálnu cenu. A teda pokiaľ nedošlo k dramatickému nárastu ceny, nemalo by dôjsť ani k dramatickému nárastu zálohovej faktúry.

Keby predsa len prišla taká faktúra, zaplatiť ju alebo nezaplatiť?

Problémom pre domácnosť aj malú firmu môže byť každý mesiac nájsť dostatok zdrojov na neadekvátne vysokú zálohovú platbu. Záloha by mala v každom prípade odrážať reálnu cenu. Pokiaľ má spotrebiteľ pochybnosť o výške svojej faktúry, tak určite môže svojho dodávateľa kontaktovať, pýtať sa, prečo mu bola navýšená zálohová faktúra.

Čo nás čaká v cenách za energie? Je možné, že sa ešte niekedy vrátia na pôvodné úrovne spred vojny, teda z roku 2021?

V prípade regulovaných cien pre domácnosti budeme o energiách diskutovať celý rok, ale vždy platí, že sa ceny menia až priamo k januáru, pokiaľ zostanú pravidlá regulácie nezmenené. Na rozdiel od cien pohonných hmôt, kde sa vývoj cien odvíja od tej aktuálnej situácie a kde flexibilne reaguje na vývoj. Čo sa týka koncových cien pre domácnosti, tie budú vychádzať z reality na trhoch, a tam nie je dôvod očakávať, že v dohľadnom čase sa ceny vrátia na úroveň spred roku 2022, teda na začiatok súčasného zdražovania. Zároveň je len málo odhadov, ktoré hovoria o tom, že by sa ceny niekedy vôbec vrátili na túto úroveň. Aj keď extrémne úrovne z konca leta 2022 neboli udržateľné, neboli by dlhodobo nikým uhraditeľné. Návrat na niekdajšie úrovne už pravdepodobne nie je možný. Stúpla celková cenová hladina, zdraželi prakticky všetky tovary a služby, je tu obrovské množstvo inflačných peňazí, ktoré sa preliali už do reálne zvýšených cien. V prípade energií nemožno očakávať, že plyn sa bude opäť obchodovať niekde na úrovni 15 eur za MWh a že pri elektrine sa pozrieme hlboko pod úroveň 100 eur za MWh.

© Autorské práva vyhradené

23 debata chyba
Viac na túto tému: #energie #plyn #elektrina