ÚRSO ukázal, kto sa prepadne do energetickej chudoby. Odhady hovoria až o vyše 430-tisíc domácnostiach (+ príklady)

Majú príliš nízke príjmy na to, aby im ostalo po zaplatení faktúr za energie dosť peňazí na život. Zjednodušene takto vyzerá náčrt novej definície energetickej chudoby pre domácnosti, ktorá na Slovensku dlhodobo chýbala.

22.11.2022 15:50
krb, kúrenie, dobré bývanie, Foto:
Ilustračná fotka.
debata (27)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) prišiel s návrhom koncepcie ochrany odberateľov pred energetickou chudobou. Momentálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní a predloží ho na posúdenie vláde.

Ak by sme použili vyššie spomenutú definíciu, znamenalo by to, že až 24 percent domácnosti na Slovensku by bolo možné označiť za energeticky ohrozené. V absolútnom vyjadrení ide o 432-tisíc domácností z celkového počtu 1,8 milióna domácností. Modelové príklady odhadu počtu domácností ohrozených energetickou chudobou sú realizované na základe dostupných údajov z roku 2020.

SR vláda 77. schôdza rokovanie krajniak milan Čítajte viac Krajniak otvorene priznal, že vetoval zákon, ktorý mal krotiť míňanie. Brusel nám môže stopnúť stámilióny

Domácnosti si zrejme musia ešte dva týždne počkať na to, aby sa dozvedeli nové sumy za energie od Nového roka. Cieľom návrhu od regulátora nie je priniesť okamžité riešenia v boji proti drahým energiám na súčasný krízový stav, ale ponúknuť systémové opatrenie. Okrem vlastnej definície energetickej chudoby, po ktorej odborníci volali, regulátor navrhuje aj opatrenia vo svojej pôsobnosti, ktoré by tejto skupine pomohli lepšie zvládať ich životnú situáciu.

Navrhovaná definícia zohľadňuje výšku mesačných príjmov a výšku mesačných nákladov na energie a vodu. Domácnosť je ohrozená energetickou chudobou vtedy, ak si od príjmu odráta náklady na energie a vodu a 1,5-násobok životného minima. Ak sa jej príjem prepadne do mínusu, spadá do energetickej chudoby.

Denníkom Pravda oslovení odborníci na energetiku novú koncepciu chvália. „Definícia energetickej chudoby v navrhnutom koncepte je v poriadku. Len by bolo dobré, aby sa v celej EÚ použila podobná metodika, čo umožní porovnávanie,“ myslí si Boris Tomčiak zo spoločnosti Finlord.cz. Upozorňuje tiež na to, že na Slovensku je podľa posledných údajov ohrozených chudobou 15 percent obyvateľov. „Viac ako polovica dôchodcov je ohrozených chudobou, a teda aj energetickou chudobou. Taký vysoký podiel ohrozených dôchodcov je veľmi zlá vizitka dlhodobého plánovania v ekonomike, a to nielen vlády, ale aj samotných ľudí či firiem,“ dodáva.

Suma 1,5-násobku životného minima bola stanovená len ako príklad a stanovenie tejto hranice nevyplýva zo žiadnej analýzy. Presne na tento fakt upozorňuje odborník na energie Ján Pišta zo spoločnosti JPX, ktorému chýba v návrhu presné zdôvodnenie, ktoré by analyzovalo, prečo sa počíta práve s jedenapolnásobkom životného minima. „Ak je ekonomicky chudoba definovaná výškou životného minima, a to zrejme je, pretože ak má niekto nižší príjem, ocitne sa v stave hmotnej núdze, čo je ľudovo povedané chudoba, tak potom energetická chudoba ide vysoko nad rámec tejto definície,“ upozorňuje.

Kto sa prepadne do chudoby a kto nie

Z hľadiska typu domácností vyplýva, že medzi najviac ohrozené domácnosti budú patriť vo výrazne vyššej štatistickej miere tie, ktoré sú viacdetné. Medzi ohrozené skupiny tiež patria dôchodcovia s invalidnou penziou či domácnosti, ktoré tvoria dôchodcovia so starobnou penziou a s jedným závislým dieťaťom.

Prvým ilustračným príkladom je jednočlenná domácnosť bez závislých detí s celkovým príjmom 605 eur. Výdavky takejto domácnosti na energie a vodu by predstavovali 58,52 eura. Celkové príjmy mínus výdavky na energie a vodu spolu dávajú 546,48. Ak od tejto sumy odpočítame jedenapolnásobok životného minima, čo je 322,25 eura, rozdiel je 224,23. Takáto domácnosť by sa do definície energetickej chudoby nezmestila.

Inú situáciu ukazuje druhý príklad. Domácnosť, ktorú tvoria dve dospelé osoby s jedným závislým dieťaťom. Spoločný príjem domácnosti je 737 eur. Výdavky na energie a vodu sú v tomto prípade vyššie, teda 123,10 eura. Rozdiel je 613,9 eura. Životné minimum sa pri takomto type domácnosti počíta inak. Napríklad pre dvojicu s nezaopatreným dieťaťom sa životné minimum vypočíta takto: 214,83 eura + 149,87 eura + 98,08 eura, čo je spolu 462,78 eura. Táto suma predstavuje pre tento typ domácnosti mesačnú sumu životného minima. Ak od sumy 613,9 odpočítame jedenapolnásobok životného minima, tak výsledná suma je mínus 80,27 eura. Tento typ domácnosti by spadal do definície energetickej chudoby.

Posledným príkladom bude invalidný dôchodca so sociálnou dávkou 227 eur. Na energie a vodu by penzista v modelovom príklade dával 58,52 eura, teda rozdiel by bol 168,48 eura. Pri tomto type domácnosti s jednou osobou by bol jedenapolnásobok životného minima na úrovni 322,25 eura. Rozdiel tak predstavuje až 153,77 eura a invalidný dôchodca by tak spadal do kategórie energeticky chudobná domácnosť.

Nové opatrenia na ochranu domácností

Regulátor neprišiel len s novou definíciou energetickej chudoby, ale načrtol aj opatrenia v jeho kompetencii, ktoré by chránili zraniteľné skupiny. Patria sem napríklad špeciálne tarify za energie a vodu. „ÚRSO by stanovil špeciálne tarify pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou, ktoré by boli o určité percento nižšie ako štandardné regulované tarify. Percento zníženia tarify by bolo stanovené v legislatíve, napríklad 30 percent,“ píše sa v návrhu.

Generálnemu riaditeľovi Magna Energia Martinovi Ondkovi chýbajú stanovené konkrétne pravidlá. Zľavy zo špeciálnych taríf vníma za problematické. „Aktuálne je však regulácia pri domácnostiach nastavená tak, že kvôli posunu referenčného obdobia pre výpočet cien elektriny by jej regulovaná cena (ide iba o komoditu, nie o distribučné a ostatné poplatky) v roku 2023 mala dosiahnuť približne 700 eur. Aj zľava 30 % z takejto ceny by de facto nič neriešila a málokto by si takúto sumu mohol dovoliť zaplatiť,“ hovorí pre Pravdu.

Druhým príkladom je opatrenie, ktoré má chrániť domácnosť, ktorá už nie je schopná platiť svoje faktúry za energie. Navrhuje sa pre ňu ponuka bezplatného splátkového kalendára a energetického poradenstva. Ďalším opatrením má byť situácia počas zimných mesiacov, keď domácnosť nie je schopná ďalej platiť účty za energie. V takomto prípade by opatrenie zakazovalo vypínanie dodávok energií a vody počas zimnej sezóny. V neposlednom rade je to zákaz podomového predaja energií.

Analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida upozorňuje, že významnou príčinou energetickej chudoby môže byť značná tepelná strata nezaizolovaných domov a v tomto smere určite pomôže aj najnovšia výzva z plánu obnovy na obnovu rodinných domov. „Nateraz zvýhodňuje len viacdetné rodiny, resp. osoby starajúce sa o dieťa s ŤZP. V budúcnosti by podobné schémy mohli byť zamerané práve na energeticky chudobné domácnosti, ak sa nám ich podarí zadefinovať,“ dodal Badida.

Inšpirácia zo zahraničia

Príkladom na inšpiráciu zo zahraničia môže byť v prípade opatrení pre najzraniteľnejších náš český sused. Schéma pomoci s názvom Nová zelená úsporám Light je špeciálne určená pre dôchodcov a domácnosti s nárokom na príspevok na bývanie, teda aj nízkopríjmové domácností. Cieľom dotačného programu je prostredníctvom stavebných úprav zrealizovať energetické úspory v rodinných a bytových domoch.

Počas prvého programového obdobia, ktoré odštartovalo v roku 2014, z neho boli rozdelené finančné zdroje v objeme zhruba niekoľko miliárd českých korún desiatkam tisíc domácností. V roku 2021 prechádza program do ďalšej etapy a svoje zameranie rozširuje o ďalšie oblasti. Pomocou takejto schémy si domácností môžu zatepliť fasádu, strechu či vymeniť okná za energeticky úsporné. Na jeden rodinný dom môžu záujemcovia žiadať maximálne 160-tisíc českých korún, čo je takmer 6 200 eur.

© Autorské práva vyhradené

27 debata chyba
Viac na túto tému: #domácnosti #ÚRSO #energetická bezpečnosť