Nové plynové ložiská pri Trnave sú o krok bližšie k vrtom. Nafta overuje objem vyťažiteľnosti

Spoločnosť Nafta Bratislava predložila do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie projekt Testovacia jednotka na úpravu zemného plynu a zapojenie troch sond Malženice. Jeho cieľom je, ako uvádza enviroportál rezortu životného prostredia, overenie ťažiteľného množstva zásob horľavého zemného plynu v rámci prieskumného územia Trnava.

09.08.2022 14:27
283671544 567226048300784 7127027621774609057 n Foto:
Eduard Heger a nový plynovod.
debata (2)

Na tento účel majú byť zriadené tri prieskumné vrty a testovacia jednotka pri obci Malženice v smere na Trnavu, obec Špačince a Žlkovce na otestovanie produkčných vlastností ložísk horľavého zemného plynu a následné spracovanie a schválenie výpočtu zásob horľavého zemného plynu. Vrty majú byť vzdialené od najbližšej obytnej zástavby Malženíc približne 250, 950 a 1400 metrov.

Richard Sulík Čítajte viac Teplá voda na prídel a kúrenie na 17 stupňov, štáty sa pripravujú na krízu. Obmedzovať ľudí je extrém, reaguje Sulík

Spoločnosť uvádza začiatok realizácie v roku 2023 a predpokladaný začiatok prevádzky v roku 2024. Ukončenie po racionálnom vydobytí zásob zemného plynu, t. j. s predpokladom v horizonte okolo 20 rokov od začiatku ťažby.

V dotknutom území je už od roku 1960, ako sa uvádza v projekte, vykonávaný ložiskový geologický prieskum a dobývanie horľavého zemného plynu prostredníctvom prieskumných a ťažobných vrtov v dobývacom priestore Trakovice a Zberného plynového strediska Trakovice. V stredisku bolo k januáru 2022 vyťažených takmer 129 miliónov kubických metrov horľavého zemného plynu. V širšom okolí boli pri Špačinciach realizované vrty na uhľovodíky, kde boli zistené akumulácie zemného plynu.

Germany Foreign Policy Čítajte viac Satelitné snímky NASA ukázali nevšedný úkaz. Čo robia Rusi s plynom?

Nové 3D seizmické meranie a jeho interpretácia s využitím výsledkov predchádzajúcich prieskumov z oblasti Špačince ukázali, že v oblasti katastra Malženíc existujú vhodné geologické štruktúry, ktoré predstavujú dobrý potenciál na objavenie ekonomicky ťažiteľných akumulácií horľavého zemného plynu. Navrhované vrty by mali overiť existenciu predpokladaných akumulácii plynu vo výške okolo 500 miliónov kubických metrov, postačujúcich na lokálne využitie v danej oblasti.

Projekt je navrhovaný na realizáciu v dvoch etapách. Počas nich sa uvažuje o ťažbe a úprave maximálne do 500.000 kubických metrov zemného plynu denne. Celkový dočasný záber poľnohospodárskej pôdy predstavuje približne 167.000 štvorcových metrov, z toho 123.000 štvorcových metrov na vybudovanie podzemných líniových inžinierskych sietí a 44.000 štvorcových metrov na realizáciu vrtov. Samotná ťažba a úprava horľavého zemného plynu predstavuje uzavretú technológiu, preto pri bežnej prevádzke nebude dochádzať k úniku do okolitého prostredia.

Richard Sulík Čítajte viac Z Ruska prestala tiecť na Slovensko ropa. Čo sa bude diať ďalej, aké sú krízové scenáre?

Navrhovateľ okrem iného uvádza, že činnosť bude mať na zdravie obyvateľstva akceptovateľný vplyv. Medzi negatíva možno zaradiť vyvolanú zmenu dopravnej situácie, príspevok k znečisteniu ovzdušia, ako aj dosah na pohodu života u obyvateľov, napríklad v dôsledku možných obáv z bezpečnosti ťažby a spracovania zemného plynu.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #nafta #plyn #Malženice