Dá sa vyrobiť dosť zelenej elektriny pre všetkých?

Čo presne je zelená elektrina a aké konkrétne výhody prináša? Ktoré technológie na výrobu zelenej elektriny máme v súčasnosti k dispozícii a kam smerujú? Je vôbec možné dosiahnuť, aby ekonomika produkovala nulové emisie? Otázok ohľadom zelenej energie je v súčasnosti asi viac ako odpovedí.

25.11.2021 09:00
zelená energia, elektrina, elektráreň Foto:
Každý, kto chce pre rýchly prechod na zelenú energiu urobiť viac než len zvýšiť dopyt, môže priamo alebo nepriamo investovať do vytvárania nových systémov výroby energie z obnoviteľných zdrojov.
debata (5)

Elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie je kľúčom k ochrane globálnej klímy – táto mantra znie svetom už niekoľko rokov, v súčasnosti čoraz častejšie a silnejšie. Zelená elektrina je spôsob, ako zabezpečiť, aby domácnosti aj továrne a firmy produkovali prakticky nulové množstvo skleníkových plynov a využívali udržateľný vodík či syntetické palivá. Výzva tejto takmer dokonalej dekarbonizácie priemyslu spočíva v globálnom zavedení cenovo dostupných dodávok ekologickej elektrickej energie. Logistika a e-mobilita sú len dve z mnohých oblastí, ktoré budú v budúcnosti potrebovať obrovské množstvo ekologickej elektrickej energie. Logicky tu prichádza otázka, kto a ako takzvanú zelenú elektrinu vyrobí.

Elektrina je len jedna, rozdiel je vo výrobe

Čo sa v Európskej únii považuje za obnoviteľnú energiu, upravuje smernica (EÚ) 2018/2001, známa aj ako RED II. Podľa nej sú veterné turbíny, fotovoltické systémy a vodná energia najudržateľnejšími spôsobmi výroby ekologickej elektrickej energie. RED II pritom nezahŕňa jadrovú energiu ako obnoviteľný zdroj energie.

Elektrina, ktorá prúdi zo zásuviek, sa nijako nelíši, je rovnaká bez ohľadu na spôsob jej výroby. Pri výbere dodávateľa a tarify však môžu spotrebitelia ovplyvniť, aký druh elektriny sa dostane do siete. Čím viac firiem a domácností bude požadovať ekologickú elektrinu, tým viac sa bude investovať do rozšíreného využívania obnoviteľných zdrojov energie. Tento trhový mechanizmus sa najčastejšie uplatňuje na dvoch nadnárodných trhoch s elektrinou – v Európe a Severnej Amerike. Záruky pôvodu alebo certifikáty obnoviteľnej energie (GO/REC) dávajú spotrebiteľom istotu, že kupujú zelenú elektrinu, čím sa zvyšuje dopyt po nej.

počítanie, rozmýšľanie, energia, rekonštrukcia, plánovanie Čítajte viac Kvalitné bývanie nielen šetrí energie. Aké má ďalšie výhody?

Aj spotrebiteľ môže vyrábať a predávať elektrinu

Každý, kto chce pre rýchly prechod na zelenú energiu urobiť viac než len zvýšiť dopyt, môže priamo alebo nepriamo investovať do vytvárania nových systémov výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Existujú dva spôsoby, ako to dosiahnuť: po prvé, prostredníctvom špeciálnych certifikátov vydávaných poskytovateľmi elektrickej energie, ktoré sľubujú investície do nových elektrární, a po druhé, prostredníctvom samotných spotrebiteľov, ktorí si zelenú elektrickú energiu vyrábajú.

Niektoré firmy nielenže nakupujú obnoviteľnú energiu (napríklad logistická spoločnosť Dachser nakupuje vodnú energiu z Nórska), ale urýchľujú aj rozširovanie fotovoltických systémov inštalovaných na vlastných budovách. Takto vyrobenú elektrinu môže firma sama spotrebovať alebo má možnosť vyvážať prebytočnú elektrinu do verejnej siete. Bez ohľadu na to, akou cestou sa spoločnosť vydá, zohráva cennú úlohu pri prevencii skleníkových plynov a pomáha krajinám i regiónom prejsť na využívanie obnoviteľných zdrojov.

Zelená áno, ale bude to stačiť?

Spoločnosti majú tiež možnosť podieľať sa na vytváraní napríklad nových veterných elektrární tým, že uzavrú dlhodobé zmluvy o výkupe energie (PPA) a priamo nakupujú zelenú elektrinu vyrobenú týmito zariadeniami. Týmto spôsobom dohody ponúkajú spoločnostiam možnosť podporiť rozšírenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov okrem ich vlastných budov a areálov.

Otázkou však zostáva, či by vysoko industrializované regióny mohli v budúcnosti uspokojiť svoje vysoké energetické nároky výlučne ekologickou elektrickou energiou. Odpoveď je áno aj nie. Áno, regióny ako Európa môžu a musia pripraviť svoje vlastné siete na prerušovanú výrobu energie, najmä zo slnka a vetra, teda prvkov, ktoré produkujú obrovské množstvo energie, ale nie nevyhnutne v čase, keď je to potrebné. Hoci je takáto investícia do infraštruktúry ambiciózna a nákladná, je technicky uskutočniteľná, a čo je najdôležitejšie, považovala by sa za udržateľnú. Odpoveď zároveň znie – nie, Európa bude musieť aj naďalej nakupovať energiu na svetovom trhu. Predpokladaný dopyt je príliš veľký na to, aby Európa dokázala vyrobiť všetku zelenú elektrinu, ktorú potrebuje.

plynový sporák, plamene, plyn Čítajte viac Na čo by ste mali pamätať pri zmene dodávateľa elektriny a plynu

Trhy s energiami prechádzajú zmenami

Krajiny, ktoré sú v súčasnosti poprednými producentmi fosílnych palív, ako je ropa a zemný plyn, sú nahrádzané novými dodávateľmi vrátane regiónov, ktoré premieňajú slnečnú energiu na vodík a iné syntetické palivá. Tvorcovia politík a trhy musia čoskoro rozhodnúť, aké množstvo týchto palív bude potrebné a ktoré krajiny budú najvhodnejšími výrobcami. Čím skôr sa určia strednodobé a dlhodobé podmienky, tým skôr sa bude môcť investovať do využívania obnoviteľných zdrojov energie, a tým skôr môžeme zastaviť klimatické zmeny. Vďaka tomu by sa cenovo dostupná zelená elektrina mohla stať kľúčovou technológiou 21. storočia.

Čo sú zelené certifikáty od dodávateľa

Zákazník dodávateľa elektrickej energie, ktorý sa rozhodne prejsť na zelenú energiu, nepocíti nijakú zmenu na dodávkach. Rozdiel nie je v elektrine, ktorá je stále len jedna, ale v dodávateľovi a spôsobe výroby elektriny, či už v súčasnom alebo možnom budúcom. Zjednodušene možno povedať, že extra poplatok za zelenú elektrinu ide na podporu výroby zelenej energie. Zákazník získa certifikát vydaný poskytovateľom elektrickej energie s prísľubom investícií do nových elektrární. Cieľom je cez podporu klientskeho záujmu rozvinúť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Predajca zelenej energie nakupuje certifikáty na burze za predajnú cenu určenú za MWh, pričom nakúpi určitý objem certifikátov a tento objem potom predáva svojim zákazníkom ako zelenú energiu. Reálne však elektrina, ktorú zákazník odoberá, nemusí pochádzať z obnoviteľných zdrojov.

žena, lampa, svetlo, šetrenie, úspora Čítajte viac Tipy: Ako menej platiť za energie

Čo keď nechcem certifikát, ale skutočnú zelenú elektrinu

Pokiaľ chce mať zákazník istotu, že elektrina, ktorú odoberá, je naozaj z obnoviteľného zdroja, mal by uzatvoriť zmluvu s dodávateľom, ktorý garantuje 24/7 green, teda skutočne zelenú energiu po celý čas dodávky. Na Slovensku sa však k tomuto štandardu len budeme dostávať. V súčasnosti môže síce energia pochádzať z obnoviteľného zdroja, no nemusí sa dostať k zákazníkovi práve v čase odberu. Vtedy už môžu byť pomery v sieti iné a zákazník, ktorý si pripláca za zelenú elektrinu, dostáva v skutočnosti elektrinu vyrobenú z uhlia. Tento časový posun je pomerne bežnou praxou. Zákazník teda nemá istotu, že z celkového objemu zelenej energie sa časť dostane aj k nemu.

Domácnosti môžu požiadať o dotáciu

Kto sa rozhodne vo svojej domácnosti inštalovať zariadenie na výrobu zelenej energie, môže požiadať o štátnu dotáciu. Týka sa fotovoltických panelov ako aj zariadení na výrobu tepla, ako sú slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu. O dotáciu sa nemôžu uchádzať domácnosti z Bratislavského samosprávneho kraja. Poskytovanie podpory je však časovo ohraničené a pomaly sa končí, v rámci súčasného programu bude podpora možná do 15. decembra tohto roka alebo do vyčerpania vyčlenených finančných zdrojov, čo je 10,8 milióna eur.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #elektrina #energetika #ekológia #zelená elektrina