Regulátor sa postavil za odberateľov. Energofirmy musia priznať presné ceny, poplatky aj podmienky

Na čo by ste si mali dať pozor pri novom dodávateľovi? Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vydal odporúčanie dodávateľom v súvislosti so zabezpečením dodávky elektriny a plynu v režime dodávky poslednej inštancie (DPI). Vyzval dodávateľov, aby dodržiavali ochranu odberateľa a pri uplatňovaní cenových a necenových podmienok týkajúcich sa dodávky boli zodpovednejší a pomáhali zákazníkom.

27.10.2021 15:08
Andrej Juris Foto:
Andrej Juris, šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
debata

Mnohí zákazníci Slovakia Energy majú problém. Nevedia sa dovolať novým dodávateľom, ponuky, ktoré im posielajú, sú zmätočné, majú strach, že podpíšu nevýhodnú zmluvu. Regulačný úrad na tieto dotazky reagoval a upozornil firmy ZSE, SSE, VSE a SPP upraviť svoju komunikáciu so zákazníkmi.

„Vychádzajúc zo skutočnosti, že inštitút dodávky poslednej inštancie (DPI) je definovaný podľa zákona ako nástroj ochrany tých odberateľov, ktorých pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť vykonávať činnosť dodávky energií a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) v minulosti vydal právne záväzné vykonávacie predpisy, ktoré upravujú pravidlá dodávok v režime DPI, vyzývame dodávateľov DPI k jednotnému postupu pri poskytovaní dodávky elektriny a plynu v režime dodávky poslednej inštancie podľa § 18 zákona o energetike," upozornil v stredu regulačný úrad.

istič, elektrina Čítajte viac Najväčšie energofirmy ponúkli zákazníkom Slovakia Energy nižšie ceny

Úrad zverejnil nasledovné odporúčania dodávateľom DPI a tiež všetkým ostatným dodávateľom, ktorí uzatvoria zmluvu s odberateľmi v rámci procesu výmeny dodávateľa počas režimu dodávky poslednej inštancie:

  • 1. Úrad vyzýva všetkých dodávateľov elektriny a plynu, ktorí majú povinnosť podľa zákona o energetike uzavrieť zmluvu s odberateľmi v domácnosti, aby komunikovali voči dotknutému odberateľovi transparentne.

To znamená spôsobom, ktorý je pre odberateľa zrozumiteľný a umožní mu spoľahlivé rozhodnutie sa na základe všetkých nevyhnutných porovnávacích parametrov, medzi ktoré patria najmä: celková cena dodávky elektriny alebo plynu, ďalšie uplatnené cenové aspekty spojené s dôsledkami uzavretia zmlúv o dodávke, či iné necenové aspekty poskytovania univerzálnej služby.

  • 2. Úrad vyzýva dodávateľov DPI, aby právo odberateľa poznať cenu a cenové aspekty dodávky DPI bolo zabezpečené jednoznačným spôsobom.

Napríklad pravidelným, na mesačnej báze zverejňovaným aktualizovaným cenníkom dodávky DPI tak, aby sa široká odberateľská verejnosť mohla s cenami DPI oboznamovať priebežne bez ohľadu na to, či sa odberateľ nachádza alebo nenachádza v režime DPI. Pre odberateľa, pre ktorého dodávateľ DPI začal dodávku v režime poslednej inštancie, platí cenník platný v mesiaci, v ktorom začala dodávka v režime poslednej inštancie, na celé obdobie DPI, maximálne však 3 mesiace.

  • 3. Úrad vyzýva dodávateľov DPI, aby pri vystavovaní rozpisov preddavkových platieb vychádzali z cenníkov štandardných regulovaných produktov.

Inými slovami, aby na dotknutých odberateľov nazerali ako na potenciálnych budúcich odberateľov po skončení DPI, a teda im celkový predpokladaný náklad na dodávku energie rozložili do 12 – mesačného fakturačného cyklu (tzn. princíp 11 preddavkových a 1 vyúčtovacej faktúry).

  • 4. V prípade vzniku DPI úrad vyzýva dodávateľov DPI, aby bez zbytočného odkladu poučili dotknutých odberateľov o uplatňovanom cenníku DPI.

Okrem toho aj o uplatňovaných cenových a necenových podmienkach týkajúcich sa dodávky v režime DPI a o možnostiach čo najskoršieho prechodu z režimu DPI do režimu dodávky energie v štandardnom zmluvnom vzťahu. V tejto súvislosti je potrebná vysoká miera informovanosti odberateľov všetkými dostupnými prostriedkami.

Úrad vyzval dodávateľov DPI, „aby pri zabezpečovaní inštitútu DPI brali na zreteľ aspekty ochrany odberateľa a pri uplatňovaní cenových a necenových podmienok týkajúcich sa dodávky v režime DPI pristupovali maximálne zodpovedným spôsobom, ktorý zohľadňuje predovšetkým potrebu ochrany odberateľa," dodal hovorca regulačného úradu Radoslav Igaz.

debata chyba
Viac na túto tému: #Slovakia Energy #ÚRSO #regulačný úrad #odberatelia