Budú energie zdražovať bez obmedzení? Nový Sulíkov zákon mení pravidlá v energetike

Cenová regulácia pri elektrine by mala skončiť pre malé podniky ako aj pre domácnosti začiatkom roka 2023. Pri plyne budú pre domácnosti ceny regulované do konca roka 2025.

12.10.2021 11:50
Richard Sulík Foto:
Podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík.
debata (15)

Slovenskú energetiku čakajú veľké zmeny. Ministerstvo hospodárstva SR už predložilo do pripomienkového konania veľkú novelu zákona o energetike. Do slovenskej energetiky sa tak implementuje takzvaný zimný energetický balíček. Ide o smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Predmetné smernice sú súčasťou legislatívneho balíčka Európskej únie „Čistá energia pre všetkých Európanov“.

Novela zákona o energetike okrem iného prináša aj dereguláciu cien energií pre malé podniky, ale aj pre domácnosti. Ako vyplýva z predloženej novely zákona o energetike, existujúca cenová regulácia dodávok elektriny pre segment malých podnikov aj odberateľov v domácnosti by sa mala zrušiť k rovnakému dátumu 1. januára 2023.

Vybraní dodávateľa by však do konca roka 2025 mali povinnosť uzavrieť zmluvu za regulované ceny s domácnosťou, ktoré o to prejaví záujem. „Taký dočasný regulovaný produkt je teda koncipovaný len ako záchranná možnosť pre odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nie sú schopní uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s pre nich výhodnejšou trhovou cenou,“ uvádza Ministerstvo hospodárstva SR v dôvodovej správe.

Pri cenovej regulácii plynu, na ktorú sa nevzťahujú požiadavky vyplývajúce z európskej smernice, navrhuje ministerstvo hospodárstva zrušenie cenovej regulácie pre segment malých podnikov od 1. januára 2023 a dočasné ponechanie súčasného modelu cenovej regulácie dodávok plynu odberateľom v domácnosti do 31. decembra 2025.

Sulík Čítajte viac Sulík oznámil, ako zasiahnu proti zdražovaniu energií. Pomôžu ušetriť domácnostiam aj firmám

Cenová regulácia pri energiách je podľa európskych inštitúcií všeobecne považovaná za jednu z najväčších prekážok zvýšenia konkurencieschop­nosti na maloobchodných trhoch. „Smernica EÚ v zásade všeobecne stanovuje, že členský štát nesmie zasahovať do určovania ceny za dodávky elektriny, za stanovených podmienok však môže uplatňovať regulované ceny pre energeticky chudobných alebo zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti,“ dodalo ministerstvo hospodárstva.

Novela zákona o energetike taktiež na slovenský energetický trh prináša nových účastníkov trhu s elektrinou a plynom, právnu úpravu akumulácie, úpravu doterajších podmienok pre nasadzovanie inteligentných meracích systémov či nový spôsob obstarávania podporných služieb.

Ján Pišta Čítajte viac Analytik o situácii na trhu s energiami: Robí vláda dosť? Ak by nič nerobila, ľudia by platili 3 až 5-krát viac

„Medzi nových účastníkov trhu budú patriť aktívny odberateľ, energetické spoločenstvo, prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny a agregátor,“ konštatovalo ministerstvo, ktoré očakáva pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

15 debata chyba
Viac na túto tému: #energetika #Richard Sulík #zdražovanie energií