Rezort hospodárstva predstavil Národnú vodíkovú stratégiu

Dokument definuje strategickú úlohu štátu pri využití vodíkových technológií na Slovensku. Štát by sa mal podieľať na realizácii vodíkových riešení nielen v doprave, ale aj v priemysle.

01.04.2021 15:20
Vodíková čerpacia stanica Foto:
Štát by chcel aktívne pomôcť pri rozširovaní vodíkových technológií nielen v doprave, ale aj v ďalších odvetviach priemyslu.
debata (2)

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo Národnú vodíkovú stratégiu. Tá definuje strategickú úlohu štátu pri využití vodíkových technológií na Slovensku. Jej cieľom je podľa rezortu zvýšiť konkurencieschop­nosť slovenskej ekonomiky a zároveň výrazne prispieť k uhlíkovo neutrálnej spoločnosti v súlade s Parížskou deklaráciou.

Ako sa ďalej uvádza v dokumente predloženom na medzirezortné pripomienkové konanie, prostredníctvom stratégie vytvorí vláda rámec pre využitie vodíka v celom jeho reťazci. Bude zahŕňať výrobu vodíka, jeho prepravu, distribúciu a skladovanie, ako aj jeho využitie a výrobu produktov, technológií a komponentov pre vodíkové hospodárstvo.

Stratégia definuje podmienky pre realizáciu vodíkových technológií v súlade s dlhodobým strategickým zámerom rozvoja Slovenska. „Využívanie vodíka ako súčasti energetického hospodárstva SR je celonárodným záujmom. Na jeho zavedení do praxe sa bude podieľať vláda v spolupráci s podnikateľskou sférou a inštitúciami výskumu, vývoja a vzdelávania," konštatuje sa v materiáli.

Cieľom vlády bude vytvorenie legislatívneho rámca a finančných podmienok pre realizáciu vodíkových technológií. Kabinet sa bude podieľať na zavedení opatrení pre využívanie vodíka a jeho zlúčenín v doprave, na realizácii politík na využívanie vodíkových technológií v relevantných oblastiach národného hospodárstva, ako aj na vypracovaní spoločnej normy pre nízke emisie CO2 v rámci realizačného reťazca vodíka a zavedení všeobecnej terminológie a kritérií na certifikáciu procesov založených na využívaní vodíka.

Po prerokovaní stratégie vo vláde budú opatrenia konkretizované do vecného, časového a finančného plánu v podobe tzv. Akčného plánu realizácie Národnej vodíkovej stratégie „Pripravení na budúcnosť“. Jeho obsahom budú už konkrétne úlohy príslušných ústredných orgánov štátnej správy. Kabinet by mal o ňom rokovať do konca júna tohto roku. Realizáciou jednotlivých opatrení a ich zavedením do praxe sa podľa ministerstva vytvoria podmienky pre dekarbonizáciu hospodárstva a energetiky, priemyselných procesov, dopravy a mobility.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo hospodárstva #vodíkové technológie #Národná vodíková stratégia