JAVYS vlani nezaznamenala vo svojich zariadeniach ohrozenie jadrovej bezpečnosti

V jadrových zariadeniach, ktoré Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce, nebola vlani identifikovaná žiadna bezpečnostne významná prevádzková udalosť. Potvrdili to aj viac ako štyri desiatky inšpekcií dozorných orgánov a medzinárodných inštitúcií, uviedla v utorok hovorkyňa spoločnosti Miriam Žiaková.

02.03.2021 10:58
debata

„Spoločnosť JAVYS v roku 2020 nezaznamenala žiadnu prevádzkovú udalosť, ktorá by podliehala hláseniu dozorným orgánom, a nevyskytli sa ani žiadne opakované prevádzkové udalosti. Podľa medzinárodnej stupnice na hodnotenie udalostí na jadrových zariadeniach INES boli všetky udalosti klasifikované na úrovni bez bezpečnostného významu,“ uviedla Žiaková. V správe o bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení JAVYS za rok 2020 bolo celkovo hodnotených 168 prevádzkových ukazovateľov bezpečnosti.

JAVYS bola roku 2020 napriek pandemickej situácii aj pod dozorom kontrolných orgánov, ktoré vykonali v uplynulom roku na jej pracoviskách 41 inšpekcií. Inšpektori Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR vykonali 38 inšpekcií, inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v súčinnosti s inšpektormi Euratomu a ÚJD tri fyzické inventúry jadrových materiálov v troch oblastiach bilancie jadrových materiálov v lokalite Jaslovské Bohunice.

JAVYS zabezpečuje činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Väčšinu pracovísk na spracovanie rádioaktívnych odpadov prevádzkuje JAVYS v Jaslovských Bohuniciach, v Mochovciach spravuje Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov.

debata chyba
Viac na túto tému: #JAVYS #jadrová bezpečnosť