Pripomienky k dostavbe tretieho mochovského bloku mali zatiaľ dvaja účastníci konania

Pripomienky k dostavbe tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce mali zatiaľ dvaja účastníci konania. Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) ešte čaká na poštu, ktorou tiež môžu prísť zo strany účastníkov konania či verejnosti k dostavbe Mochoviec pripomienky. Úrad nateraz nevie určiť termín zavážania jadrového paliva do tretieho bloku, teda termín oficiálneho spustenia jadrového bloku do prevádzky.

25.02.2021 12:14
debata (1)

„Z legislatívneho hľadiska je zavážanie paliva možné až po nadobudnutí právoplatnosti vydaného rozhodnutia naším úradom,“ uviedla pre agentúru SITA riaditeľka kancelárie úradu Miriam Vachová s tým, že vzhľadom na potrebný proces sa dátumovo zavážanie jadrového paliva v súčasnosti určiť nedá. Podľa ÚJD je potrebné ešte spomenúť, že sa do Mochoviec pripravuje aj následná OSART misia, ktorá je naplánovaná zatiaľ na 7 až 11 júna tohto roku. „Misia sa uskutoční pravdepodobne ešte pred zavezením paliva,“ podotkla Vachová.

Účastníci konania, ktorí zaslali k dostavbe Mochoviec pripomienky, sa zaujímali najmä o vplyv nového jadrového bloku na životné prostredie. „Pýtali sa na hodnotenie možného vplyvu zásobovania jadrového zariadenia vodou na klimatickú zmenu, vyjadrovali sa k prebiehajúcej kontrole kvality materiálov potrubných dielov a ku kvalite realizácie kotviacich prvkov pre seizmicky zodolnené zariadenia a systémy tretieho bloku Mochovce,“ dodala Vachová.

ÚJD teraz preskúma doručené pripomienky a vyjadrí sa k nim vo finálnej verzii prvostupňového rozhodnutia. To bude vydané až po overení splnenia všetkých technických a legislatívnych požiadaviek. „Vydané rozhodnutie zverejníme a účastníci konania aj široká verejnosť budú mať možnosť v zákonnej lehote sa k rozhodnutiu vyjadriť, respektíve podať voči rozhodnutiu rozklad,“ spresnila Vachová. Ak bude podaný rozklad, tak sa proces posudzovania do istej miery zopakuje s tým, že bude potrebné sa vysporiadať s odôvodnením podaného rozkladu. „Trvanie tohto procesu bude závisieť od namietaných skutočností. Následne bude vydané druhostupňové rozhodnutie,“ konštatovala Vachová.

ÚJD dal účastníkom konania a verejnosti už dvakrát možnosť vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie vo veci vydania povolenia na uvádzanie tretieho mochovského bloku do prevádzky. Prvýkrát úrad zverejnil podklady 15. februára minulého roku. V stanovenom termíne do 15. apríla sa k podkladom pre rozhodnutie vyjadrili traja účastníci konania. Druhýkrát ÚJD zverejnil podklady pre rozhodnutie vo veci vydania povolenia 22. januára tohto roka. Úrad tak urobil pre vážnosť celého projektu ako aj pre pandemickú situáciu, ktorá mala negatívny vplyv na tempo dostavby mochovských blokov. „Považovali sme preto za potrebné dať zainteresovaným subjektom možnosť opätovne sa oboznámiť s aktuálnym stavom plnenia podmienok pre vydanie povolenia pre tretí blok,“ uzavrela Vachová.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Mochovce #dostavba