Regulačný úrad chce vyriešiť energetickú chudobu už v tomto roku

Už v tomto roku by sme sa mali dozvedieť, ako bude Slovensko riešiť energetickú chudobu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) chce v rámci implementácie zimného energetického balíčka presadiť aj riešenie energetickej chudoby. „Téma energetickej chudoby je súčasťou zimného energetického balíčka. Takže ja verím, že v priebehu tohto roka minimálne dospejeme k definovaniu kritérií a aj k nejakému inštitucionálnemu nastaveniu,“ povedal v rozhovore pre portál vEnergetike.sk predseda ÚRSO Andrej Juris.

26.01.2021 09:49
debata (2)

V najbližších týždňoch a mesiacoch chce regulačný úrad riešiť spolu s ministerstvom hospodárstva definíciu, ktorá by určila odberateľov zasiahnutých energetickou chudobou. „Neexistuje totiž nejaký predpis, ktorý by povedal, že toto sú kritéria, na základe ktorých sa môže daný odberateľ kvalifikovať do kategórie energetickej chudoby,“ podotkol Juris.

Regulátor chce pre zraniteľných odberateľov vytvoriť produkt, ktorý im zabezpečí dodávku základných energií. „Napríklad vo viacerých krajinách už platí, že ak sa zraniteľný odberateľ dostane počas zimy do pozície, že nemôže platiť za energie, dodávateľ energií ho nemôže odpojiť. Tento produkt by sme radi vytvorili aj na Slovensku,“ konštatoval Juris.

Energetická chudoba je stav, keď priemerné mesačné výdavky domácnosti na spotrebu elektriny, plynu, tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody tvoria významný podiel na priemerných mesačných príjmoch domácnosti. Slovenská republika nemá schválenú presnú a konkrétnejšiu definíciu energetickej chudoby. ÚRSO navrhol, aby sa pod pojmom energetickej chudoby rozumel stav, keď jednotlivci alebo domácnosti nemajú dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie vykurovania a ďalších energií potrebných na fungovanie domácnosti. To v podmienkach Slovenskej republiky predstavuje 10 % priemerných výdavkov domácnosti na energie z celkových čistých peňažných príjmov domácnosti a zároveň táto domácnosť spĺňa podmienky na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.

Vo svete energetická chudoba znamená ťažkosť alebo neschopnosť udržať v príbytku vhodné teplotné podmienky, ako aj ťažkosť alebo neschopnosť mať k dispozícii za primeranú cenu iné základné energetické služby. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa za príjemnú teplotu v obývacej izbe považuje 21 °C a v ostatných miestnostiach 18 °C. Najzraniteľnejšie sociálne skupiny sú práve skupiny s nízkymi príjmami. Sem patria osoby staršie ako 65 rokov, osamelí rodičia, nezamestnaní alebo osoby poberajúce sociálne dávky.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo hospodárstva #ÚRSO