Mochovce budú opäť meškať. O koľko ukáže kontrola

K novým termínom dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce sa nechce vyjadrovať ani najvyšší jadrový kontrolný orgán, Úrad jadrového dozoru (ÚJD). Ten však priznáva, že aktuálna situácia nielen na Slovensku, ale aj vo svete, znova zdrží dostavbu mochovských blokov. Dostavbu v súčasnosti ovplyvňuje nielen celosvetová koronakríza, ale aj nájdenie chybných potrubí na štvrtom bloku.

26.05.2020 15:44
jadrová elektráreň mochovce, dostavba Foto: ,
Termín spustenia tretieho bloku jadrovej elektrárne sa zrejme opäť nedodrží.
debata (7)

„K potenciálnym termínom uvedenia tretieho bloku do prevádzky sa nebudeme vyjadrovať, nakoľko sú plne v kompetencii držiteľa povolenia. Momentálne nie je možné presne stanoviť v akom rozsahu príde k posunutiu termínu uvádzania tretieho bloku do prevádzky. Oneskorenie bude závisieť od výsledkov prebiehajúcich kontrol hutného materiálu a rozsahu opatrení, ktoré z nich môžu vyplývať. Z tohto hľadiska by boli najnepriaznivejšie zistenia, ktoré by vyžadovali okamžitú výmenu niektorých komponentov,“ uviedla pre agentúru SITA riaditeľka kancelárie úradu ÚJD Miriam Vachová. Zdôraznila, že pokiaľ držiteľ povolenia nepreukáže splnenie všetkých legislatívnych požiadaviek, ÚJD povolenie na uvádzanie tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce do prevádzky nevydá.

Koncom apríla otvoril ÚJD inšpekciu na preverenie plnenia podmienok pre uvádzanie tretieho bloku do prevádzky. Inšpekcia podľa Vachovej zahŕňa kontrolu pripravenosti technologických systémov, personálu a dokumentácie na zavezenie jadrového paliva do reaktora tretieho bloku. Inšpektori hodnotia dokumentácie, vyhodnocujú vyjadrenia účastníkov konania na uvádzanie tretieho bloku do prevádzky a tiež pripravujú stanoviská k správe z misie PRE-OSART (Predprevádzkové hodnotenie bezpečnosti vykonané expertami Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu koncom roku 2019).

„Pokračujú tiež správne konania na predčasné užívanie stavieb tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce, v rámci ktorých sa kontroluje odstraňovanie nedostatkov zistených ÚJD, Národným inšpektorátom práce a Hasičským a záchranným zborom SR. Vykonáva sa detailná evidencia toho, ktoré nedostatky nie sú odstránené, resp. ich odstránenie nie je doposiaľ protokolárne potvrdené,“ dodala Vachová.

Aktuálne sú podľa nej najdôležitejšie aktivity v súvislosti s identifikovanou zámenou materiálov u komponentov použitých pri výstavbe tretieho a štvrtého bloku. „Vzhľadom na uvedené zistenia prebieha previerka kompletnej dodávky potrubných dielov a ich komponentov od rôznych dodávateľov,“ doplnila Vachová. Inšpektori podľa nej ukončujú sumarizáciu a vytvárajú databázu preverovaných komponentov, prebieha pozitívna materiálová identifikácia a overovanie vlastností materiálu. „ÚJD paralelne kontroluje a vyhodnocuje aj iné oblasti preukazujúce technickú a kvalitatívnu pripravenosť tretieho bloku na zavezenie paliva,“ konštatovala Vachová.

Termín dostavby 3. a 4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce je tak nateraz nejasný. Vo februári tohto roka hovoril generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček o zavážaní jadrového paliva do tretieho bloku na začiatku tohtoročného leta. Nájdenie nekvalitných potrubí na štvrtom bloku a koronakríza však dostavbu mochovských blokov s najväčšou pravdepodobnosťou znova predĺžia.

„Na stavbe 3. a 4 bloku Atómovej elektrárne Mochovce prebieha overovanie vybraných komponentov. Dopad na harmonogram uvádzania do prevádzky bude možné stanoviť až po ukončení kontroly a určení rozsahu prípadných nápravných opatrení. Na harmonogram môžu mať vplyv aj prísne bezpečnostné opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou Covid-19. Práce na stavbe sa nezastavili, no počet pracovníkov v marci poklesol približne na polovicu. V priebehu apríla a mája sa situácia postupne normalizovala,“ uviedla pred týždňom pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa Slovenských elektrární Oľga Baková. K overovaniu komponentov pristúpili Slovenské elektrárne po tom, ako pri internej kontrole zistili nezhodu materiálu pri dvoch kusoch potrubia inštalovaných na štvrtom jadrovom bloku.

Pôvodné termíny dostavby mochovských jadrových blokov boli roky 2012, resp. 2013. Termíny sa však pre opodstatnené aj neopodstatnené dôvody viackrát posúvali. Dostavba by si mala vyžiadať podľa posledných informácií 5,7 miliardy eur.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.

7 debata chyba
Viac na túto tému: #dostavba #Úrad jadrového dozoru #Atómová elektráreň Mochovce #koronavírus