Slovenské firmy vlani vyprodukovali viac emisií ako pred pandémiou. Ide to na vrub jednej významnej firmy

Prudký nárast odovzdaných emisných kvót bol v roku 2021 podľa analytika takmer čisto na vrub U.S. Steel Košice a Ferroenergy.

11.04.2022 10:34
USS, Kosice Foto: ,
U.S. Steel, Košice
debata

Produkcia emisií skleníkových plynov výrazne klesla ako dôsledok pandémie v roku 2020. Ako ďalej vo svojom komentári konštatuje Martin Nevický z analytického úseku meny, štatistiky a výskumu v Národnej banke Slovenska, oživenie európskych ekonomík po pandémii vidno aj na dátach za emisie v roku 2021. Tie síce v Európe vzrástli, ale zatiaľ sa nachádzajú mierne pod úrovňami spred pandémie. Na Slovensku bol vývoj v roku 2020 podobný, avšak v roku 2021 boli vyprodukované emisie vyššie oproti obdobiu spred pandémie. Týmto vývojom Slovensko vyčnieva z celoeurópskeho trendu. Ak však odhliadneme od príspevku jedného významného hráča v oceliarskom priemysle, zvyšok ekonomiky sa v oblasti emisií hýbe podľa Nevického v súlade s európskymi vývojom.

USS, Kosice Čítajte viac Vojna môže odrezať kapitánov priemyslu od strategických surovín. Košickí oceliari odhalili objemy zásob

Slovensko, konzistentne s európskym vývojom, zaznamenalo v rokoch 2019 a 2020 pokles emisií. Pokles v roku 2019 ťahala najmä spoločnosť U.S. Steel Košice (USS KE) a jej dcérska firma Ferroenergy, čo sú naši najväčší producenti emisií oxidu uhličitého. „Treba však poznamenať, že oceliarsky priemysel patrí aj v celoeurópskom meradle medzi jedno z emisne najnáročnejších odvetví,“ konštatuje Nevický. Okrem nich, k poklesu v roku 2019 významnejšie prispelo aj Duslo Šaľa a elektráreň Vojany. V roku 2020 prišla pandémia a k poklesu emisií o takmer 9 %, okrem veľkých hráčov, výrazne prispela aj skupina ostatných, menších znečisťovateľov. Okrem USS KE a Ferroenergy, ťahali opäť pokles dve tepelné elektrárne, Vojany a Nováky, pričom príspevok viac ako dva percentuálne body mali aj menšie subjekty zaradené do európskeho systému obchodovania s emisnými povolenkami.

Prudký nárast odovzdaných emisných kvót bol v roku 2021 podľa Nevického takmer čisto na vrub USS KE a Ferroenergy. „Pri väčšine ostatných subjektov pozorujeme stagnáciu vyprodukovaných emisií, alebo iba veľmi mierny medziročný nárast,“ uvádza sa ďalej v analýze. USS KE, spolu so svojou dcérou Ferroenergy, patria na Slovensku medzi najväčších producentov emisií CO2, pričom v roku 2021 vytvorili viac ako 43 % emisií v rámci európskeho systému obchodovania s emisnými povolenkami na Slovensku.

Tieto dva subjekty spolu zaznamenali vrchol tržieb v roku 2018, pričom rovnaký vývoj bol aj v odovzdaných emisných kvótach. Následné náročné obdobie odvetvia oceliarní spôsobilo podľa Nevického poklesy produkcie a tým aj tržieb v rokoch 2019 a 2020. Tie sa automaticky prejavili aj na znižovaní produkcie emisií. „Avizovaný rekordný rok 2021, čo sa produkcie týka, už teraz vidno v úrovni vyprodukovaných emisií. Medziročný rast odovzdaných emisných kvót o takmer 36 % potiahol celkové emisie na Slovensku nad úroveň pred pandémiou a spôsobil nadpriemerný rast emisií,“ informuje Nevický.

Po očistení slovenských producentov emisií o tohto výrazného hráča klesli emisie na Slovensku v porovnaní s rokom 2019 o takmer 5 %. To je vývoj, ktorý viac zodpovedá celoeurópskemu trendu postupného návratu až k predkrízovým úrovniam. Mierny medziročný rast o 2,4 % v roku 2021 odzrkadľuje podľa Nevického postupné zotavenie slovenskej ekonomiky po náročnom období pandémie a ukazuje, že výrazné poklesy v rokoch 2019 a 2020 budú pravdepodobne len prechodného charakteru.

Je však potrebné podľa Nevického podčiarknuť, že dlhodobý trend vyprodukovaných emisií podnikov v rámci európskeho systému obchodovania s emisnými povolenkami je klesajúci a preto úplný a dlhodobý návrat k úrovniam emisií spred pandémie pravdepodobne nenastane. Pokračujúci trend znižovania emisnej náročnosti, umocnený súčasnými vysokými cenami energií na svetových trhoch tak môžu podľa Nevického dopomôcť k ďalšiemu poklesu produkcie skleníkových plynov v budúcnosti.

debata chyba
Viac na túto tému: #emisie #U.S. Steel #pandémia