Aký vzduch dýchame a aká je kvalita ovzdušia? Žiadna sláva

Európska ekologická agentúra (EEA) uviedla, že kvalita ovzdušia v Európe sa v roku 2020 zlepšila. Zároveň zdôraznila, že hoci počet predčasných úmrtí vplyvom zhoršenej kvality ovzdušia klesá, situácia nie je ideálna.

29.10.2021 10:38
dýchanie, dych, vzduch Foto:
Napriek lepším číslam odborníci pripomínajú, že úrovne znečistenia v mnohých európskych mestách stále prekračujú právne limity Európskej únie.
debata (1)

Za rok 2018 zaznamenala EEA v Európe o 60-tisíc menej predčasných úmrtí súvisiacich s vplyvom prachových častíc v porovnaní s rokom 2009. Pri vplyve oxidu dusičitého – NO2 bol pokles ešte väčší, počet predčasných úmrtí klesol o 54 %.

Pokles oproti minulým rokom sa ukázal, napriek zvyšujúcim sa nárokom na mobilitu, i pri pri koncentráciách znečisťujúcich látok z energetiky či dopravy. Dôvodom sú opatrenia v cestnej doprave, vrátane prísnych emisných limitov.

Bez výraznej zmeny zostáva oblasť poľnohospodárstva a vykurovania. Poľnohospodárstvo je najväčším producentom amoniaku spomedzi všetkých sektorov, zatiaľ čo vykurovanie domácností a budov je zodpovedné za 54 % podiel koncentrácií jemných prachových častíc, 41 % podiel koncentrácií pevných prachových častíc, 44 % podiel koncentrácií oxidu uhoľnatého a 37 % podiel benzo(a)pyrénu.

Stadler Form, Roger, čistička vzduchu Čítajte viac Test: Vyskúšali sme čističku, ktorá zo vzduchu odstráni aj koronavírus

Ako na to

Napriek lepším číslam odborníci pripomínajú, že úrovne znečistenia v mnohých európskych mestách stále prekračujú právne limity Európskej únie (EÚ), aj usmernenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na ochranu ľudského zdravia. Podľa odhadov je tragickým dôsledkom skutočnosť, že každý rok zomrie predčasne pre zlú kvalitu ovzdušia asi 400 000 Európanov.

Negatívne vplyvy zlej kvality ovzdušia pritom nie sú rovnomerne rozložené v celej spoločnosti. Znečistenie ovzdušia, ako aj extrémne teploty a hluk neúmerne ovplyvňujú najzraniteľnejších občanov Európy, najmä vo východných a južných regiónoch.

Význam ovzdušia potvrdil aj pilotný projekt na podporu zlepšenia kvality života obyvateľov, do ktorého sa pred časom zapojilo desať európskych miest. Zástupcovia Antverp, Berlína, Dublinu, Madridu, Malmö, Milána, Paríža, Plovdivu, Prahy a Viedne predstavili viaceré zaujímavé riešenia. Niektoré mestá rozšírili systémy diaľkového vykurovania, iné výrazne podporili cyklistickú dopravu, znížili maximálne rýchlosti áut alebo stanovili poplatky za preťaženie ciest. K úspešným iniciatívam patrilo i premiestnenie priemyselných zariadení, modernizácia domácich kachlí, pecí a kotlov, používanie čistejších palív na kúrenie, prechod na ekologickejšie autobusy a električky a zavedenie nízkoemisných dopravných zón.

Slovnaft Čítajte viac Najvyššiu pokutu za znečistenie ovzdušia dostal tento rok Slovnaft

COVID-19 a ovzdušie

 • obmedzenia na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19 priniesli dočasné zlepšenie kvality ovzdušia.
 • tuhé častice, oxid dusičitý a prízemný ozón sú znečisťujúce látky, ktoré spôsobujú najväčšiu ujmu na ľudskom zdraví a životnom prostredí. K ich hlavným zdrojom patrí cestná doprava, vykurovanie domácností, poľnohospodárstvo a priemysel.
 • utlmenie spoločenských a hospodárskych činností počas pandémie viedlo k zníženiu emisií a následne hladín niektorých látok znečisťujúcich ovzdušie. Počas lockdownu jazdilo menej áut a koncentrácie oxidu dusíka v mnohých európskych mestách sa znížili.
 • v mestách, v ktorých žijú traja zo štyroch Európanov, je cestná doprava často hlavný zdroj znečistenia ovzdušia, najmä preto, že vozidlá vypúšťajú znečisťujúce látky na úrovni zeme v blízkosti ľudí.
 • v niektorých častiach Európy je najväčším zdrojom škodlivých znečisťujúcich látok vykurovanie domácností drevom a uhlím. Množstvo emisií sa zvyšuje počas zimných mesiacov, keď poveternostné podmienky bránia rozptýleniu znečisťujúcich lá­tok.
Zdroj: EEA, Dnesdycham.sk

Čo škodí najviac

Tuhé častice – PM

 • uvoľňujú sa z mnohých zdrojov, patria medzi najškodlivejšie znečisťujúce látky pre ľudské zdravie
 • prenikajú cez citlivé oblasti dýchacieho systému a môžu zapríčiniť alebo zhoršiť kardiovaskulárne, pľúcne i onkologické ochorenia

Prízemný ozón – O3

 • látka znečisťujúca ovzdušie, ovplyvňuje ľudské zdravie, rastlinstvo a materiály
 • vzniká pri reakcii ostatných znečisťujúcich látok so slnečným žiarením

Oxidy dusíka – NOX a oxidy síry – SOX

 • uvoľňujú sa pri spaľovaní palív, napríklad v elektrárňach alebo iných priemyselných zariadeniach
 • prispievajú k acidifikácii – okysľovaniu a k eutrofizácii – nadmernému obohacovaniu vôd a pôdy živinami
 • oxidy dusíka pôsobia negatívne na zdravie predovšetkým vo vyšších koncentráciách, vdychovanie vedie k závažným zdravotným problémom a môže spôsobiť dokonca smrť, pri dlhodobom vystavení spôsobujú zápalové ochorenia dýchacích ciest a pľúc, zmeny v zložení krvi, alergické reakcie, poruchy imunitného systému
 • oxidy síry dráždia dýchacie cesty a očné spojivky, dlhodobé pôsobenie môže vyvolávať ochorenia dýchacích ciest najmä u detí, negatívne vplývať na krvotvorbu, metabolizmus sacharidov, poškodiť srdce či pľúca

Organické znečisťujúce látky

 • uvoľňujú sa pri spaľovaní paliva a odpadu, pri priemyselných procesoch a používaní rozpúšťadiel
 • patrí k nim napríklad benzo(a)pyrén (BAP), látky ako hexachlórobenzén (HCB), polychlórované bifenyly (PCBs) a polycyklické aromatické uhľovodíky (PAHs)
 • môžu mať množstvo škodlivých účinkov na ľudský organizmus i ekosystémy

Ťažké kovy

 • najčastejšie sa uvoľňujú pri spaľovaní a priemyselných činnostiach
 • môžu sa hromadiť v pôde a usadeninách a biologicky v potravinových reťazcoch
 • patrí k nim napríklad olovo a ortuť
Zdroj: Dnesdycham.sk

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #ekológia #čistý vzduch #kvalita ovzdušia #znečistené ovzdušie