Obchodníci sa už pripravujú na zálohovanie. Budeme kupovať iba recyklované PET fľaše?

Už len šesť mesiacov. Toľko podľa zákona z dielne zeleného ministerstva ostáva do zavedenia celoplošného zálohovacieho systému PET fliaš.

22.06.2021 16:56
tesco, senec, pet fľaše Foto: ,
Zálohovanie PET fliaš a plechoviek bude od januára povinné.
debata

Povinný bude pre obchodné prevádzky väčšie ako 300 štvorcových metrov, zvyšné sa môžu zapojiť dobrovoľne. Mnohí odborníci si pritom od novinky sľubujú čistejšiu recykláciu a viac PET fliaš, ktoré sa dostanú naspäť do obehu.

VIDEO: Zvýši sa zálohovaním recyklácia PET fliaš? Dozviete sa v rozhovore s generálnym riaditeľom General Plastic Františkom Doležalom.

Video

„Aktuálne prebieha proces uzatvárania zmlúv s výrobcami nápojových obalov a tiež s distribútormi. V prvej fáze žiadali o uzavretie zmluvy prevádzky, ktoré majú zákonnú povinnosť zriadiť odberné miesta. Takých je približne 900,“ hovorí Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému, ktorý vytvorilo konzorcium spoločností zastupujúcich výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Práve oni spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok. Navyše, od začiatku júna podľa Morvaiovej správca komunikuje aj s prevádzkami, pre ktoré zálohovanie pre ich veľkosť povinné nie je. „Tento proces stále prebieha a následne, na jeseň, budeme vidieť, ako sa zahustí odberná sieť,“ dodáva.

Riešenie plastového problému

Záujem o zálohovanie je však viditeľný už teraz. Podľa prieskumu Slovenskej agentúry životného prostredia ho ako správne riešenie problému s veľkým množstvom odpadu podporuje až 86 % ľudí. Úspech však zrejme bude záležať aj na tom, ako bude systém nastavený. Podľa hovorkyne správcu si väčšina prevádzok vyberá cestu automatického zberu za pomoci fľaškomatu, ktorý sám prijíma aj rozpoznáva obaly, ale aj komunikuje zo zákazníkmi a vracia im späť 15-centové zálohy. Navyše, obchodu prináša aj aktuálne dáta o množstve zálohovaných fliaš a výške vyplatených záloh.

Druhou možnosťou, ktorú si zrejme budú voliť hlavne menšie prevádzky, je ručný zber priamo pri pokladnici. V takomto prípade je zálohovanie, ale aj vrátenie zálohy v kompetencii zamestnancov. „Z porovnania oboch možností je zrejmé, prečo sú recyklomaty ideálnym riešením. Obchodníkom šetria čas, priestor, a tiež hodiny práce. Zároveň recyklomat vyplatí zálohu bez možnosti pochybenia,“ vysvetľuje Roman Postl, konateľ spoločnosti TOMRA Collection Slovakia, ktorá zberné automaty inštaluje.

Plasty z triediacich spoločností sa ešte...
Plasty z triediacich spoločností sa ešte...
+2Ešte predtým, ako z plastu opätovne vznikne...

Potenciál systému zálohovania na Slovensku

  • 1,2 miliardy vyzbieraných prázdnych obalov
  • 180 miliónov eur prostredníctvom vrátených záloh, ktoré zabezpečia cirkuláciu procesu
  • Odhadom 80 % obalov bude vrátených prostredníctvom recyklačných automatov

Navyše, zberné automaty sú aj akýmsi lákadlom pre zákazníkov. „Máme recyklačné automaty po celom svete a na základe pozorovaní vieme, že sa vracajú do tých obchodov, kde majú najlepšiu skúsenosť so zálohovaním. Obchodníkom sa teda investícia do recyklomatov vráti aj v tejto podobe,“ tvrdí Roman Postl.

Viac zrecyklovaných PET fliaš

Zálohovanie by malo mať pozitívny vplyv aj na množstvo plastových obalov, ktoré sa budú vracať naspäť do obehu. V súčasnosti sa totiž podľa správy organizácie Ellen MacArthur Foundation opätovne využívajú iba dve percentá plastových obalov. Len PET fliaš sa pritom ročne na slovenský trh uvedie približne miliarda, teda 25– až 27-tisíc ton. V žltých kontajneroch ich však skončí už iba18-tisíc. Zvyšok sa stále dostáva do komunálneho odpadu. „Iba približne 20 % objemu žltých kontajnerov tvorí PET, ktorý recyklujeme. Samotné zálohovanie, pokiaľ bude efektívne, čo závisí od každého občana a od toho, kam kúpenú fľašu vráti, nám prinesie vyššiu efektivitu aj čistejší materiál,“ hovorí František Doležal, generálny riaditeľ spoločnosti General Plastic, ktorá na Slovensku zodpovedá za recykláciu PET fliaš.

Recyklátori rátajú aj s možným znížením nákladov, keďže budú namiesto množstva zberových spoločností spolupracovať len s jedným partnerom. „Administratíva bude jednoduchšia, bude možné efektívnejšie plánovať logistické trasy. Rovnako sa zvýši aj čistota zberu. Fľaša totiž prejde od spotrebiteľa hneď k správcovi a odtiaľ bude nekontaminovaná iným druhom plastu predaná nám,“ dodáva Doležal.

VIDEO: Je bezpečné nechávať PET fľašu na priamom slnku? Odpoveď nájdete vo videu.

Video

Vyššiu mieru separácie PET fliaš očakáva aj Michal Figúr, konateľ spoločnosti na zber a spracovanie odpadov Ekolumi. „Určite očakávame rapídne zvýšenie množstiev, čistoty a kvality. Momentálna miera separácie PET fliaš na Slovensku uvádza hodnotu 60¤%. Táto informácia však nekorešponduje s realitou. Náš odhad na základe dostupných informácií je maximálne na úrovni 45¤%. Veľké množstvo PET fliaš skončí priamo zo žltého kontajnera v spaľovni, na skládke alebo vo forme litteringu,“ hovorí.

Dôležitá však bude aj dostatočná edukácia obyvateľstva. Mnohým totiž ďalšia forma triedenia príde zaťažko. „Skúsenosti zo zahraničia ukázali, že po zavedení zálohovania prišlo k zníženiu triedenia ostatných druhov odpadu. Môže to byť tým, že ľudia majú pocit, že zálohovanie postačuje, že už toho robia ,dosť“. Netreba zabúdať na to, že už dnes majú niektoré domácnosti sedem košov na odpad a triedia papier, plast, sklo, kovové ‘obaly, nápojové kartóny, kuchynský odpad a zvyšný zmesový odpad,“ hovorí Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing OZV Envi-pak. V menších domácnostiach je pridanie každej ďalšej nádoby zložité, dodáva.

Budúcnosť sú priehľadné fľaše

Zmeny by mala priniesť aj ekomodulácia – teda spoplatnenie foriem obalov podľa ich ekologickosti. Tá je v našej legislatíve už zakotvená, platiť by mala začať už koncom roka. Zatiaľ však čakáme na unifikáciu pravidiel zo strany Európskej únie. V princípe by sa však po jej zavedení mali výrobcovia snažiť vyrábať také obaly, ktoré budú čo najjednoduchšie zrecyklovateľné. Inak si priplatia. „Pre nás ako recyklátora je zásadné zjednotiť farby, materiál na etiketách, vôbec nepoužívať PVC a PS, žiadne metalické etikety, kovy a kovové prúžky,“ hovorí Michal Figúr, konateľ spoločnosti na zber a spracovanie odpadov Ekolumi.

Bežný zákazník tak možno v budúcnosti nenájde v regáloch obchodov toľko exotických a viacfarebných plastových obalov potiahnutých etiketou odhora až po spodok. Do popredia sa budú ťahať priehľadné materiály s čo najjednoduchším opätovným spracovaním. „Petové nosiče farieb sa vyrábajú hlavne v Amerike a v Číne a sú extrémne drahé,“ hovorí František Doležal, generálny riaditeľ spoločnosti General Plastic. Navyše, od roku 2025 začne platiť aj povinnosť primiešavať do nových PET fliaš spracovaný recyklát. „Sami tak budú motivovaní stanoviť si škálu dominantných farebných odtieňov fliaš, tak aby sa mohol primárne používať ich recyklát. Bude to mať samomotivačný aspekt,“ dodáva.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zálohovanie PET-fliaš #ekomodulácia