Vďaka rozsiahlym investíciám sú Železiarne Podbrezová lídrom vo výrobe Zelenej ocele

V decembri 2015 svetoví lídri v rámci Parížskej dohody o zmene klímy sformulovali ambiciózne ciele v boji proti globálnemu otepľovaniu. Parížsku dohodu odobrili všetky členské štáty Európskej únie vrátane Slovenska. Jedným z hlavných cieľov schválených Európskou radou je redukcia skleníkových plynov, predovšetkým však oxidu uhličitého, o 55% do roku 2030.

17.06.2021 00:00
zp3, PR článok, reklama, nepoužívať Foto:

Železiarne Podbrezová a. s. patria medzi slovenských, ale aj európskych lídrov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a vo výrobe „zelenej ocele“. Podľa obchodného riaditeľa, Ing. Vladimíra Sotáka, ml. sú Železiarne Podbrezová v podstate už dnes zelenou firmou, ktorá vďaka rozsiahlym investíciám z vlastných zdrojov znížila emisie CO2 o takmer 52%, a to aj bez diktátu Európskej únie.

Sú pravidlá znižovania emisií CO2 nastavené Európskou úniou rozumne?

Celkovo pohľad na hutníctvom nie je podľa mňa nastavený úplne správne a férovo, pretože Európska únia nerozlišuje, o aký typ výroby ide. Nerozlišuje napríklad to, či ide o výrobu spracovania železnej rudy, kde sa používa koksovňa s neporovnateľne vyššou produkciou CO2, alebo o výrobu využívajúcu úsporné elektrické oblúkové pece, aké používame my v Železiarňach Podbrezová. Mnohé z rozhodnutí Európskej komisie boli a sú nelogické. Príkladom je prideľovanie emisných povoleniek, ktoré sa vzťahujú len na niektoré typy výrobkov, kým iné sú z mechanizmu úplne vyňaté. Rovnako zle sú nastavené pravidlá dovozu niektorých výrobkov, ktoré sa môžu vyhnúť platbe uhlíkového cla a už z princípu poškodzujú nielen nás, ale aj iných výrobcov na Slovensku.

Aké pravidlá Európska únia pre podniky ako je ten váš stanovila?

Ešte v roku 2019 bola predstavená takzvaná Európska zelená dohoda, ktorá vychádza z Parížskej dohody o zmene klímy. Hovorí napríklad o tom, do akej miery je potrebné zredukovať skleníkové plyny do roku 2030. V porovnaní s rokom 1990 to má byť na úrovni 55%. Pritom za viac ako štyri pätiny vzniknutých emisií v Únii zodpovedá energetika. Priemysel prispieva k celkovým emisiám necelými 8%.

Foto: Železiarne Podbrezová
zp2, PR článok, reklama ,nepoužívať

Ako na tieto nové pravidlá zareagovala vaša firma?

V prvom rade sme urobili krok navyše. Na žiadne direktívy z Európskej únie sme nečakali. Už v roku 1990, keď sme zrealizovali prvé významné investície s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť zariadení a zredukovať emisie CO2, sme ani len netušili, že niekto niekedy bude stanovovať podobné limity. S transformáciou sme začali sami od seba už v 90. rokoch minulého storočia, kedy mnohé z našich vizionárskych krokov prispeli k zníženiu uhlíkovej stopy a k zlepšeniu kvality životného prostredia regiónu Horehronie. Za najdôležitejší krok, ktorý významne znížil emisie CO2 považujeme vybudovanie novej elektrooceliarne v rokoch 1990 až 1993. Po jej spustení do prevádzky došlo k zníženiu emisií o viac ako 50%. Navyše celkové emisie v prepočte na tonu vyrobenej ocele sme dokázali znížiť z 0,68 v roku 1990 na 0,29 v roku 2019.

Ak nie Európska únia, čo vás primalo k takémuto dlhodobému záväzku pri znižovaní emisií?

Naša spoločnosť sa podieľa na tvorbe emisií celej krajiny 0,45 %. To síce nie je veľa, no uvedomujeme si dôležitosť klimatickej výzvy a aj našu úlohu v nej. S transformáciou na zelenšiu výrobu sme preto začali sami od seba. Naša environmentálna politika, ktorú sme prijali ešte v roku 1999 prispela k ochrane ovzdušia a významne zlepšila kvalitu životného prostredia, čo bol jeden z našich dlhodobých cieľov. V tejto oblasti, ako aj v oblasti energetickej efektívnosti sme zrealizovali množstvo investícií, ktoré mali za cieľ znížiť spotrebu zemného plynu a tým aj emisií CO2 a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie v našej spoločnosti. V súvislosti so znižovaním emisií CO2 môžem s odstupom času hrdo povedať, že sme sa takmer presne trafili do čísla, ktoré stanovila Európska únia, navyše s obrovským, až 9-ročným, časovým predstihom. Nepotrebovali sme k tomu žiadne stimuly a pomoc od štátu, ako niektoré iné podniky.

obchodný riaditeľ, Ing. Vladimír Soták, ml. Foto: Železiarne Podbrezová
zp1, PR článok, reklama, nepoužívať obchodný riaditeľ, Ing. Vladimír Soták, ml.

V akých objemoch ste investovali aké sú vaše ďalšie plány?

Od roku 1990 sme do technológií a procesov, ktoré majú významný dopad na životné prostredie investovali z vlastných zdrojov celkovo viac ako 68 miliónov eur, čo je samo o sebe dôkazom, že to so znižovaním produkcie emisií CO2 myslíme vážne. V najbližších rokoch plánujeme investovať ďalších 63 miliónov eur s cieľom modernizácie technológií výroby ocele alebo znižovania spotreby zemného plynu a fosílnych palív. Dôležitá je pre nás automatizácia v rámci Priemyslu 4.0. Avšak investovanie do nových technológií, ktoré sú efektívnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu je nekonečný proces. Držíme krok s dobou, sledujeme ako sa vyvíjajú technológie a spolu s tým sa snažíme neustále zlepšovať a znižovať našu uhlíkovú stopu pri zachovaní či zvýšení efektivity výroby. Nečakáme a ani sa nespoliehame na to, ako zareaguje štát či Európska únia. Našim hlavným cieľom je byť nielen slovenským, ale aj európskym či svetovým lídrom v oblasti výroby „zelenej ocele“.

chyba