Mičovský odmieta presun lesov v národných parkoch pod envirorezort

Ministerstvo pôdohospodárstva zásadné odmieta rozčlenenie lesov na chránené a ostatné. Všetky lesy sú hodné mimoriadnej ochrany, dôvodí agrorezort. Rezort ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽaNO) tvrdí, že envirorezort znova pri riešení zásadných problémov obchádza odbornú diskusiu, spoluprácu a bežný legislatívny proces.

24.05.2021 17:21
debata (2)

Mičovského rezort v súčasnosti vykonáva paradigmatickú zásadnú zmenu v prístupe a hospodárení v lesoch. A to v prospech prírode blízkeho, ktoré sa bude uplatňovať nie len v národných parkoch, kde je to už legislatívne ukotvené, ale postupne na území väčšiny slovenských lesov.

„Návrh spôsobu riešenia integrovanej starostlivosti nemôže vychádzať len zo želaní jedného rezortu a jeho záujmu na prevzatí moci nad časťami niektorých území,“ vysvetľuje Mičovksého rezort. Ten však o žiadnej komplexnej analýze informovaný, na spoluprácu pri jej vypracovaní nie je a ani nebol doteraz vyzvaný. Vyhlásenia rezortu ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO) sú prekvapujúce, tvrdia na agrorezrote. „Je pri tom štandardom, že pred začatím legislatívneho procesu prebehnú komplexné odborné analýzy problematiky za účasti hlavných dotknutých subjektov a partnerov,“ upozorňujú.

Takto nie! Upozorňuje Mičovský

Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala prehodnotiť systém správy pozemkov vo vlastníctve štátu v chránených územiach s primárnym cieľom zabezpečenia integrovanej správy územia. Tento prístup zaručí zosúladenie ochrany prírody s potrebami ľudí žijúcich na vidieku a zachovaní prírodných i kultúrnych hodnôt našej krajiny. Základom by aj podľa programového vyhlásenia malo byť vypracovanie jednotného zákona o lesoch a ochrane prírody, ktorý odstráni súčasné rozpory.

Prehodnotenie sa však musí podľa ministerstva pôdohospodárstva nutne realizovať až na základe ucelenej analýzy efektivity, ekonomických, sociálnych a environmentálnych dopadov na vidiecky región. Všetky sporné otázky sa musia posudzovať spoločným expertnými skupinami lesníkov, ochranárov, krajinárov i ekonómov. „Tak výrazné zásahy do života občanov nemôžu byť robené úradníkmi od stola alebo aktivistami, ktorí za krajinu nenesú žiadnu zodpovednosť a často nepozerajú na živobytie obyčajných ľudí mimo nášho hlavného mesta,“ argumentuje agrorezort.

Rovnaký postup ako pri vlkoch?

„Ministerstvo živontého prostredia podobne, ako pri nedávnej vyhláške, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny presadzuje nátlakové riešenia,“ tvrdia Mičosvkého ľudia. Envirorerzot sa pri správe krajiny nemôže riadiť pocitmi, ale faktami, dodávajú – hľadať treba skôr spoločné riešenia.

Prechod správy štátnych pozemkov pod organizácie ochrany prírody vytvára podľa ministerstva pôdohospodárstva z týchto organizácií „neobmedzených pánov“, keďže sú odbornou organizáciou, platia pre nich výnimky z ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny. „Naopak, pre všetkých iných vlastníkov a správcov platia predpisy rovnako a v plnom rozsahu a to aj vo vzťahu k akýmkoľvek činnostiam v chránenom území,“ tvrdia na ministerstve pôdohospodárstva. Prechodom chránení území pod envirorezort by sa tak stal konfliktom záujmu.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #budaj #lesy #Mičovský