Idú príkladom: V Beluši vyzbierajú za týždeň takmer tonu bioodpadu

Efektivitu zberu bioodpadu dokazujú aj dáta zo stredne veľkej obce na Slovensku. Podľa doterajších údajov tam bude priemerná hmotnosť vyzbieraného bioodpadu na obyvateľa približne 46 kilogramov ročne.

20.05.2021 11:05
Zber kuchynskeho odpadu v Belusi 1 Foto:
V Beluši od začiatku roku systematicky triedia bioodpad.
debata

Ani šesťtisícová obec v Trenčianskom kraji sa nevyhla povinnosti zaviesť povinný zber kuchynského odpadu. Beluša pritom využila aj výnimku. V rodinných domoch sa o bioodpad postarajú samotní obyvatelia a na svojich záhradách využívajú kompostovacie zariadenia. V bytových domoch využíva miestna samospráva pohodlný zber kuchynského odpadu. Už prvé týždne fungovania nového systému ukazujú, že množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý nie je možné vytriediť a musí skončiť na skládke, výrazne klesá.

V obci sa nachádza 2850 domácností. Väčšinu, približne 2200 z nich, tvorí individuálna bytová výstavba. Bytovky tak predstavujú približne 650 domácností. Do rodinných domov dodali kompostéry, na ktoré obec získala prostriedky v rámci 23. výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Beluša ich nakúpila celkovo 1100. Pre nákup ďalších zas samospráva požiadala o dotáciu z Environmentál­neho fondu.

V bytových domoch dostala každá domácnosť desaťlitrový košík a k nemu 50 kusov kompostovateľných vreciek. „Okrem toho boli na stojiská umiestnené 120 a 240-litrové nádoby spolu s kompostovateľnými vrecami. Nádoby majú prevetrávacie otvory a odpad v nich nehnije a nezapácha. Naopak, prirodzenou cestou schne a znižuje svoju hmotnosť,“ vysvetľuje Martina Gaislová, odborníčka na odpadové hospodárstvo z portálu menejodpadu.sk.

Frekvencia zberu nádob bola stanovená na 52 zberov ročne, teda jedenkrát týždenne. Rovnako pri kompostéroch, aj pri nákupe košíkov, smetných nádob, či kompostovateľných vriec využila Beluša finančné príspevky. Na tento druh infraštruktúry z Environmentál­neho fondu.

Množstvo vyzbierané bioodpadu v Beluši za prvé... Foto: menejodpadu.sk
Zber kuchynskeho dopadu v Belusi Množstvo vyzbierané bioodpadu v Beluši za prvé štyri mesiace.

Zber kuchynského odpadu začal v Beluši hneď prvý pracovný deň tohto roku, pričom sa do neho zapojilo 480 domácnosti. Priemer doteraz vykonaných zvozov predstavuje 980 kg za sedem dní. Starosta Prekop hovorí, že predpoklad je až 1200 kg kuchynského odpadu týždenne. V obci tak majú priestor na ďalšie zlepšovanie.

Ak by Beluša takto pokračovala v zbere počas celého roka, priemerná hmotnosť vyzbieraného bioodpadu na obyvateľa by predstavovala 46 kilogramov ročne, pričom odhad za celé Slovensko je na úrovni 65 kilogramov. Obec Beluša tak svojim prístupom hneď po zavedení systému dosahuje skvelé výsledky a spolu s pozitívnym prístupom občanov dokáže ušetriť finančné prostriedky a chrániť životné prostredie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #separácia #Beluša #bioodpad #triedenie odpadu #triedenie bioodpadu