Viac na OZE: Z plánu obnovy nakoniec na podporu obnoviteľných zdrojov pôjde o 12 miliónov viac

Na podporu obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a energetickú infraštruktúru by malo ísť z plánu obnovy 232 miliónov eur. Po pripomienkovom konaní sa tak suma mierne navýšila o 12 miliónov eur. Ako vyplýva z plánu obnovy, o ktorom by mala tento týždeň rokovať vláda a následne ho poslať do Bruselu, investície by mali smerovať do výstavby nových OZE, do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE a do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE.

26.04.2021 10:56
debata

Do roku 2026 by malo z plánu obnovy ísť 103 miliónov eur na výstavbu nových obnoviteľných zdrojov. Štát podporí výstavbu nových výrobných kapacít s výkonom od 10 kilowattov do 50 megawattov. „Investičné prostriedky by mali byť prideľované na základe výsledkov aukcie, pričom hlavným kritériom budú náklady na megawatthodinu vyrobenej elektriny,“ uvádza sa v pláne obnovy. Nepočíta sa s podporou vodných elektrární.

Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“) by mali dosiahnuť 62 miliónov eur. „Hlavnou výzvou je zabezpečiť predĺženie životnosti existujúcich zariadení na výrobu elektrickej energie, ktoré pre svoju ďalšiu prevádzku potrebujú dodatočné investície na nákladovo udržateľnom princípe z hľadiska dopadov na ceny elektriny,“ uvádza sa v pláne obnovy. Týka sa to najmä zariadení na výrobu elektriny z bioplynu, ktorým končí prevádzková podpora v rokoch 2025 až 2028, ako aj zariadení na výrobu elektriny z vodnej energie.

EÚ / Brusel / Čítajte aj Európska komisia plánuje do roku 2026 získať 800 miliárd eur na financovanie obnovy

Investície do zvyšovania flexibility elektroenerge­tických sústav pre vyššiu integráciu OZE by mali dosiahnuť 62 miliónov eur. „Zvýšenie dostupného objemu regulačného výkonu je tak jednou z podmienok na dosiahnutie cieľov SR v oblasti energetiky a klímy,“ uvádza sa v pláne obnovy. Štát podporí technológie batériových úložísk, zariadení na výrobu vodíka z OZE a tiež projekty modernizácie vodných elektrární, ktorých súčasťou bude zvýšenie ich súčasného regulačného výkonu najmenej o 25 %.

Plán obnovy je zameraný na päť kľúčových oblastí verejných politík, pričom počas kreovania dokumentu sa mierne upravovali len sumy alokácií v týchto komponentoch. Aktuálne ide o reformy a investície v celkovej hodnote 6,575 mld. eur. K dokumentu prišlo v rámci pripomienkového konania zhruba 2 400 pripomienok, z toho viac ako 1 300 bolo zásadných. Na zelenú ekonomiku by podľa nového návrhu malo ísť 2,301 mld. eur, do zdravotníctva 1,533 mld. eur, na efektívny štát a digitalizáciu 1,11 mld. eur, do vzdelávania 892 mil. eur a na vedu, výskum a inovácie by malo smerovať 739 mil. eur.

debata chyba
Viac na túto tému: #OZE #plán obnovy