Podzemné vody Žitného ostrova chráni unikátny systém hydraulickej ochrany. Tvorí ho 790 vrtov

Slovnaft vynaloží 2,8 milióna eur ročne na ochranu podzemných vôd v širšom okolí rafinérie. Bude ho tvoriť 790 čerpacích a monitorovacích vrtov, slúžiacich na zmenu prúdenia podzemných vôd a sledovanie ich kvality.

19.03.2021 17:49
HOPV hydraulicky vrt Foto: , ,
Systém HOPV tvorí 790 vrtov.
debata (1)

Pred 50 rokmi zostala časť Bratislavy bez pitnej vody – viac ako pol roka bolo 160-tisíc ľudí odkázaných na vodu z cisterien. Dôvodom bolo znečistenie zdroja pitnej vody, vzdialeného asi tri kilometre od rafinérie, ropnými látkami.

Polstoročia od ekologickej havárie, ktorá na viac ako pol roka odstavila desiatky tisíc obyvateľov hlavného mesta od pitnej vody, Slovnaft úspešne ukončil modernizáciu a obnovu vrtov hydraulickej clony systému HOPV – hydraulickej ochrany podzemných vôd. Systém tvorí spolu 790 hydrogeolo­gických vrtov.

Úcelom HOPV je monitoring kvality podzemných... Foto: Pravda, Ľuboš Pilc, Slovnaft
HOPV hydraulicky vrt Úcelom HOPV je monitoring kvality podzemných vôd pod rafinériou.

„Cieľom HOPV je monitoring kvality podzemných vôd pod rafinériou a v jej okolí, no najmä vytvorenie veľkoplošnej hydraulickej depresie(zníženie hladiny podzemnej vody), ktorá usmerňuje prirodzené prúdenie podzemnej vody pod areál rafinérie a zabraňuje úniku znečisťujúcich látok spod areálu Slovnaftu do okolia.

Bratislavská rafinéria bola totiž rozhodnutím zo začiatku 50. rokov minulého storočia postavená v mieste, kde vsakujú vody Dunaja do podložia Žitného ostrova,“ približuje Milan Fillo, riaditeľ spoločnosti VÚRUP, ktorá systém HOPV prevádzkuje.

Samotné zníženie hladiny podzemnej vody, teda veľkoplošnú depresiu, zabezpečuje 75 čerpacích vrtov. Zvyšok sú kontrolné vrty, ktoré slúžia na monitoring kvality podzemnej vody v okolí rafinérie. Systém HOPV celkovo monitoruje plochu 80 km2. Ide o priestor, ktorý zo západu a juhu ohraničuje Dunaj, na severe siaha k bratislavskému letisku a na juhovýchode približne k obci Rovinka.

Prevádzkovanie systému stojí Slovnaft ročne... Foto: Pravda, Ľuboš Pilc, Slovnaft
HOPV hydraulicky vrt Prevádzkovanie systému stojí Slovnaft ročne takmer 3 milióny eur.

Prevádzka ochranného systému podzemných vôd si ročne vyžaduje približne 2,8 milióna eur. Od roku 2015 Slovnaft investoval ďalších viac ako 3,2 milióna eur do obnovy vrtov, ktoré tvoria hydraulickú clonu systému HOPV. Celkovo odvŕtal a vystrojil 20 nových vrtov, čím predĺžil životnosť hlavnej časti minimálne o 20 rokov.

Za minulý rok sa systémom vyčerpalo viac ako 32 miliónov metrov kubických vody, z čoho asi štvrtina sa využila na chladenie výrobných zariadení. Dcérska spoločnosť Slovnaftu VÚRUP, a.s., v rámci monitoringu kvality podzemných vôd vlani odobrala 1400 vzoriek a analyzovala cez 7300 parametrov.

Využívanie vody je pritom nevyhnutnou súčasťou procesu spracovávania ropy. Slovnaft na to čiastočne využíva vodu zo systému HOPV aj dunajskú vodu. Pred jej opätovným vypustením do Dunaja a Malého Dunaja vodu vyčistí – spoločnosť prevádzkuje tri čistiarne odpadových vôd.

Základné fakty o využívaní vody v rafinérii Slovnaft

  • Na chladenie Slovnaft spotreboval vlani zo systému HOPV približne 10 miliónov m3, v cirkulačných centrách v rámci uzavretého systému chladenia sa otočilo viac ako 370 miliónov m3 a z Dunaja sa odobralo približne 26,6 milióna m3 vody.
  • Slovnaft prevádzkuje tri čistiarne odpadových vôd (ČOV), medzi nimi Mechanicko-biologicko-chemickú ČOV, ktorá patrí k najväčším v Európe.
  • Do Dunaja a Malého Dunaja Slovnaft v minulom roku vypustil 59 miliónov m3 vyčistených vôd.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #ochrana vôd #Slovnaft #rafinéria #HOPV
Flowers