Ministerstvo životného prostredia finančne nepodporí výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie odpadu

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR neplánuje finančne podporovať výstavbu nových zariadení na energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov. Dôvodom je, že uprednostňuje podporu vyšších stupňov nakladania s odpadmi, ako je predchádzanie vzniku odpadov, príprava na opätovné použitie a materiálová recyklácia. MŽP tak reagovalo na kritiku spoločnosti Kosit, podľa ktorej Slovensko zaostáva vo výstavbe nových spaľovní.

09.03.2021 16:17
debata (2)

„V prípade energetického zhodnocovania odpadov uprednostňujeme efektívne využívanie existujúcich kapacít a nie budovanie nových,“ uviedol tlačový odbor MŽP. „V návrhu Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025 zároveň uvádzame, že treba hľadať také riešenie, aby sa aj nerecyklovateľný komunálny odpad, ktorý sa hromadí na skládkach, mohol spracovávať vo väčšom množstve v existujúcich zariadeniach na energetické zhodnocovanie,“ dodal rezort.

Generálny riaditeľ košickej spoločnosti Kosit Marián Christenko v pondelok (8. 3.) upozornil, že v Európe je v súčasnosti rozostavaných približne 100 takýchto zariadení a Slovensko v ich budovaní predbiehajú okrem susedného Česka a Poľska, napríklad aj krajiny z juhu Európy ako Bulharsko, Grécko a Malta, ktoré doteraz odpad skládkovali.

Na Slovensku sú v súčasnosti v prevádzke iba dve zariadenia na energetické zhodnotenie odpadu, a to v Bratislave a Košiciach. Zároveň takmer 55 % odpadu skládkujeme. „Výsledkom bude odpad, ktorý nebudeme mať kde spracovať,“ myslí si Christenko. Ako prví to podľa šéfa Kositu zrejme pocítia obyvatelia Bratislavského kraja, kde aktuálne dochádza k značnému úbytku kapacít skládok.

Christenko upozornil aj na prognózu Konfederácie európskych zariadení na energetické využitie odpadu. Podľa nej bude v Európe na odklonenie odpadov zo skládok chýbať do roku 2035 kapacita na energetické zhodnocovanie nerecyklovateľných odpadov na úrovni 41 miliónov ton.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #MŽP #komunálny odpad