Do udržateľnej dopravy plánuje štát investovať 750 miliónov eur

Do udržateľnej dopravy plánuje štát investovať 750 miliónov eur. Vyplýva to z dokumentu Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý Ministerstvo financií SR (MF SR) predložilo v pondelok 8. marca do medzirezortného pripomienkového konania. Do opatrení súvisiacich so životným prostredím štát plánuje celkovo investovať 2,17 miliardy eur. Investície sú rozdelené do piatich hlavných oblastí.

09.03.2021 11:52
debata

V rámci udržateľnej dopravy sa chce Slovensko sústrediť na investície do železničnej dopravy, ktorú chce vláda koordinovať s autobusovou. Okrem ekologizácie osobnej dopravy chce znížiť dopady na životné prostredie aj v oblasti nákladnej dopravy. Z Plánu obnovy má byť podporené aj budovanie cyklotrás, ekologická verejná doprava, výstavba nabíjacích budov pre elektromobily a vodíkových staníc.

Celkovo 700 miliónov eur je vyčlenených na zelenú obnovu budov. Peniaze majú byť využité na reformu nakladania so stavebným odpadom či zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov. Štát chce podporiť energetickú obnovu verejných, historických či pamiatkových budov. Pri podpore zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných domov vláda ráta s vybudovaním takzvaných „one-stop shopov“. Pôjde o pobočky, kde budú pracovníci na jednom mieste informovať občanov o všetkých dostupných možnostiach štátnych dotácií.

Treťou najväčšou oblasťou finančnej podpory bude dekarbonizácia priemyslu. Na tú má byť vynaložených 350 miliónov eur. Finančné prostriedky budú určené hlavne na ukončenie podpory výroby elektriny zo spaľovania hnedého uhlia v uholnej elektrárni Nováky a transformáciu regiónu Horná Nitra. Investície by mali smerovať aj do opatrení na znižovanie produkcie emisií skleníkových plynov v priemyselnej výrobe alebo zlepšenia systému kontroly znečisťovania.

Celkom 220 miliónov eur bude vyčlenených na podporu obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom je modernizovať existujúce elektrárne vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov a budovať nové. Zároveň má byť podporená reforma regulačného rámca v oblasti energetickej efektívnosti, elektroenergetiky a podpory obnoviteľných zdrojov.

Celkovo 150 milión eur majú stáť opatrenia súvisiace s adaptáciou na zmenu klímy. Prostriedky majú byť vynaložené na vodozádržné opatrenia, vysporiadanie pozemkov v chránených územiach medzi štátom a súkromnými vlastníkmi či reformu krajinného plánovania. Časť prostriedkov bude určená aj na reformu Štátnej ochrany prírody a zmeny v hospodárení s vodou.

debata chyba
Viac na túto tému: #plán obnovy #energetická obnova #udržateľná doprava