Uhlíková daň musí byť zavedená, inak hrozí likvidácia ťažkého priemyslu

Európa by si mohla pri dosahovaní klimatických cieľov bez zavedenia správnych opatrení, akým je napríklad uhlíková daň, zničiť veľkú časť priemyslu. Upozornil na to Zväz výrobcov cementu (ZVC) SR, ktorý zároveň zdôraznil nevyhnutnosť zachovania aj súčasného mechanizmu obchodovania s emisiami oxidu uhličitého (CO2).

06.03.2021 10:15
debata (5)

Zavedenie uhlíkovej dane má chrániť európske firmy pred ekologicky neférovou konkurenciou zvýšením nákladov pre dovoz produktov z krajín, ktoré nepodnikajú dostatočné kroky proti klimatickej zmene. O tejto legislatíve by mal rozhodovať Európsky parlament už v najbližších dňoch. Nová právna úprava však zároveň počíta so zmenou alebo úplným zrušením súčasného systému bezplatných povoleniek CO2 v obchodovaní s emisiami.

„Myšlienku zaviesť uhlíkovú daň vítame a plne podporujeme, no zároveň upozorňujeme, že nový mechanizmus bude fungovať jedine v súbehu s existujúcim systémom obchodovania s emisiami CO2. Oba systémy spoločne môžu zabrániť ako hrozbe presunu priemyslu do krajín mimo EÚ, tak aj dovozu lacných tovarov z krajín mimo EÚ, ktoré nemusia spĺňať prísne emisné kritériá. Len takto sa ťažký priemysel bude môcť ďalej sústrediť na inovácie a znižovanie svojej uhlíkovej stopy namiesto boja o prežitie s nikým neregulovanou konkurenciou,“ upozornil riaditeľ ZVC Rudolf Mackovič.

Cena za tonu emisií CO2 sa aktuálne pohybuje na úrovni 37 eur a do roku 2050, čo je medzník, ku ktorému sa EÚ zaviazala k uhlíkovej neutralite, by sa podľa ZVC mohol postupne zvýšiť takmer sedemnásobne. Tento nárast sa premieta do cien produktov a bezplatné prideľovanie povoleniek CO2 čiastočne pomáha ťažkému priemyslu znížiť náklady a udržať prevádzky v Európe. Nová uhlíková daň ich môže navyše ochrániť pred dovozom z krajín, ktoré nemusia do ceny produktov premietať zvýšené náklady na znižovanie uhlíkovej stopy.

„Tieto dva mechanizmy sa navzájom dopĺňajú. Bez jedného či druhého by hrozilo, že ťažký priemysel, ktorý má na Slovensku dlhú tradíciu, by stratil konkurencieschop­nosť. Firmy by presunuli časť výroby mimo EÚ, alebo by skončili úplne. Hovoríme tu však o obrovských lokálnych zamestnávateľoch, ktorí významne prispievajú k národnému hrubému domácemu produktu,“ doplnil výrobno-technický riaditeľ Považskej cementárne Jozef Mikušinec.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #klima #uhlíková daň #Hrdinovia klímy