Slovensko musí znížiť emisie amoniaku do roku 2030 aspoň o 30 percent

Pre naplnenie európskej smernice bude musieť Slovensko do roku 2030 znížiť emisie amoniaku o 30 alebo viac percent. Vyplýva to zo správy Európskej komisie (EK) s názvom „Druhý výhľad pre čisté ovzdušie“, ktorá dopĺňa správu z roku 2018. Okrem Slovenska tak bude musieť urobiť aj ďalších 12 členských krajín Európskej únie (EÚ). Správa konštatuje, že hoci sa množstvá znečisťujúcich látok v ovzduší členských krajín EÚ za posledné desaťročia znížili, kvalita ovzdušia zostáva stále veľkým problémom.

22.02.2021 17:38
debata (3)

Podľa správy EK boli v roku 2018 vystavené štyri percentá obyvateľov miest členských krajín EÚ množstvu prachových častíc PM2,5 prekraču­júcemu limity EÚ. Podľa noriem Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) však bolo nadlimitnému množstvu prachových častíc PM2,5 vystavených 70 percent obyvateľ miest EÚ.

Päť členských krajín EÚ bude musieť znížiť do roku 2030 hodnoty PM2,5 v ovzduší až o polovicu, ide o Cyprus, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko. Hodnoty oxidov dusíka (NOx) bude do roku 2030 potrebovať znížiť aspoň o 30 percent celkovo 15 členských krajín.

V roku 2019 nahlásilo prekročenie aspoň jednej limitnej hodnoty 23 z vtedy 28 členských krajín Únie. Európska komisia zároveň varuje, že v prípade dodržiavania aktuálnych právnych predpisov by limitné hodnoty amoniaku, plánované do roku 2030, nesplnili všetky členské krajiny s výnimkou Grécka, Holandska, Malty, Slovenska a Slovinska.

EÚ chce do roku 2030 dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov o 55 percent v porovnaní s rokom 1990. Do roku 2050 chce zároveň dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, teda produkciu iba takého množstva uhlíka a skleníkových plynov, ktoré bude schopná príroda absorbovať.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #Európska komisia #emisie #amoniak