Prievidzské tepelné hospodárstvo už má plán, ako vykurovať Prievidzu

Prievidzský dodávateľ tepla sa pripravuje na zabezpečenie budúceho vykurovania Prievidze po ukončení výroby tepla z domáceho uhlia. Jeden z nových zdrojov tepla sa bude nachádzať v areáli bývalej bane Cigeľ, ktorý chce prepojiť s horúcovodom v Prievidzi.

15.02.2021 11:44
debata

Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) chce prepojiť nový základný zdroj tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom (SCZT) mesta v areáli bývalej bane Cigeľ v Sebedraží so zdrojom tepla v Prievidzi. Využiť na to chce horúcovod vedený pozdĺž železničnej vlečky, ktorý prepája dva spomínané areály. Vyplýva to zo zámeru, ktorý firma predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Horúcovod do SCZT Prievidza zabezpečí dodávku tepla pokrývajúceho základné zaťaženie sústavy s maximálnym hodinovým tepelným výkonom 30 megawattov. „Uvedený výkon bude postačovať na dodávky tepla v mimo vykurovacom a prechodnom období,“ ozrejmil investor. Náklady na realizáciu zámeru odhadol na 3,5 milióna eur.

Investor chce vyrábať teplo z kombinovaných zdrojov, medzi inými i z drevnej štiepky. Ostatné aktivity vrátane vybudovania zdroja v Prievidzi – výhrevne na zemný plyn – budú predmetom samostatných zámerov na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Nový zdroj tepla pre Prievidzu chce spoločnosť vybudovať v súvislosti s ukončením výroby tepla z domáceho uhlia v Elektrárni Nováky v zmysle všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorý na základe rozhodnutia vlády skončí v roku 2023. Teplo z tohto zdroja využívajú i Zemianske Kostoľany a Nováky vrátane ďalších priemyselných odberateľov. Samosprávy a firmy si plánujú zabezpečiť iný zdroj vykurovania, dodal v tejto súvislosti prievidzský investor.

Majoritným akcionárom v spoločnosti je mesto Prievidza, menší podiel majú Hornonitrianske bane Prievidza.

debata chyba
Viac na túto tému: #vykurovanie #prievizda
Flowers