Dosiahnutie uhlíkovej neutrality si vyžiada zmeny vo vzdelávaní

Dosiahnutie uhlíkovej neutrality do 30 rokov, ku ktorej sa Slovensko medzinárodne zaviazalo, sa nezaobíde bez zásadnej zmeny, najmä bez primeraných odborníkov v regiónoch. Ich zabezpečenie si však vyžiada zmeny vo vzdelávacom systéme. Aj toto odznelo na online diskusii pre zástupcov škôl a verejnej správy, ktoré organizovalo združenie Priatelia Zeme-CEPA.

, 02.02.2021 09:00
debata (1)

Príčin, prečo v regiónoch chýba moderná energetická politika, ktorá by ich rozvoj smerovala k energetickej sebestačnosti a k využívaniu dostupných bezuhlíkových obnoviteľných zdrojov, je viac a navzájom súvisia. Regiónom chýbajú najmä odborníci a neexistuje ani dopyt po takejto politike od verejnosti – záujem o klimatické a energetické témy je totiž vo všeobecnosti stále nízky.

Chýba povedomie

Dôvodov je hneď niekoľko. Analýza Priateľov Zeme-CEPA z roku 2019 odhalila obrovské nedostatky v systéme a spôsobe vzdelávania a informovania o zmene klímy, najmä o jej bezprostredných aj širších súvislostiach. Rovnako chýbajú aj informácie o jej riešení na regionálnej úrovni. „Logickým dôsledkom je potom slabý alebo žiadny dopyt ‚zdola'po lepšej politike a aj nedostatok odborníkov. Na druhej strane, od regionálnych politikov, ktorí sú zvyčajne volení z populácie odchovanej zle nastaveným regionálnym školstvom, sa dá iba ťažko očakávať iniciatíva 'zhora‘,“ hovorí Juraj Zamkovský, riaditeľ združenia.

V najbližších rokoch by však malo dôjsť k zmene. Združenie spoločne s rezortom hospodárstva už pripravilo návrh na vytvorenie regionálnych centier (RCUE), ktoré by riešili energetickú sebestačnosť a viedli by k uhlíkovej neutralite. Vznikať by mohli začať od roku 2024 a na ich financovanie by sa mali využiť eurofondy. S RCUE sa počíta aj vo vládou schválenom a záväznom Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne SR do roku 2030.

Priatelia Zeme-CEPA ale upozorňujú, že tieto nové štruktúry budú úspešné iba vtedy, keď ešte pred ich vznikom budú dobre pripravené všetky administratívne a ďalšie podmienky. „Osobitne dôležité bude vopred vyškoliť dostatočný počet odborníkov, ktorých dnes nemáme“, tvrdí Zamkovský.

Zmena vo vzdelávaní

Na jeseň sa preto uskutočnilo prvé kolo rokovaní so strednými odbornými školami v bratislavskom a banskobystrickom kraji. Školy potvrdili záujem zapojiť sa do prípravy budúceho personálu RCUE. Možností je viac. Dôležité témy sa dajú integrovať do už existujúcich osnov v rámci viacerých predmetov. Školy môžu tiež otvoriť pomaturitné štúdium alebo môžu akreditovať špeciálny program celoživotného vzdelávania otvoreného nielen pre svojich absolventov.

Pre školy – najmä SOŠ a technicky zamerané vysoké školy – účasť v tomto procese predstavuje zaujímavú výzvu. Ak dobre pripravia svojich absolventov, vytvoria im predpoklad pre zaujímavé profesionálne uplatnenie.

Uplatniť by sa totiž bolo kde. V každom RCUE by podľa predbežných odhadov mohli nájsť miesto štyria odborní pracovníci. Na celom Slovensku by takýchto centier vzniklo 40–50, čo by znamenalo takmer 200 nových pracovných pozícií. Okrem toho, odborníci budú vítaní aj v ďalších plánovaných štruktúrach, napríklad v rámci krajských pobočiek Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry alebo ako energetickí manažéri v mestách.

Okrem stredných odborných škôl záujem o spoluprácu pri príprave odborníkov pre plánované RCUE predbežne prejavili aj niektoré technické univerzity, Nadácia Friedricha Eberta a mimovládne organizácie špecializované na vzdelávanie a osvetu.

„Rozšírenie obzoru absolventov stredných a vysokých škôl o prehľad a znalosti kontextu a súvislostí zmeny klímy budú napokon užitočné aj bez ohľadu na to, či sa priamo uplatnia v nových štruktúrach alebo nie. Pochopenie vzťahov, ktoré navrhujeme integrovať do vyučovania, by mali byť automatickou výbavou celej populácie. Umožní totiž ľuďom lepšie sa orientovať v čoraz neistejšej dobe, do ktorej vstupujeme,“ uzatvára Zamkovský

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #energetika #vzdelávanie #klimatické ciele
Flowers