Za medziročné zvýšenie podielu OZE na domácej spotrebe o takmer 5% môže pálenie dreva

Prekvapivý nárast obnoviteľných zdrojov energie o % zaujal zaujal odbornú aj širokú verejnosť. Tak markantný nárast pri viac než 6 rokov trvajúcom zákaze pripájania nových zdrojov je však prakticky nemožný. Podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu o OZE (SAPI) je však dôvod jednoduchý. Do štatistík bolo započítané aj pálenie dreva v domácnostiach.

29.01.2021 11:47
debata

V decembri 2020 zverejnil Eurostat aktuálne podiely OZE na domácich spotrebách členských štátov. Na Slovensku ich podiel medziročne vzrástol o takmer 5% a hodnota 16,9% nás vystrelila medzi krajiny, ktoré dokázali svoj záväzok voči Európskej únii (pre Slovensko to bol podiel 14%) splniť dokonca predčasne. Energetici však nevedeli, ako je takéto vystrelenie hodnôt možné. Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) Karol Galek vysvetlil ešte v decembri dôvody skokového navýšenia ako doplnenie údajov o OZE v domácnostiach, čo ale podľa zistení SAPI skutočný dôvod nie je.

Kúrenie v domácnostiach

„Zistili sme, že za prekvapivým nárastom podielu OZE je v skutočnosti oveľa prozaickejší dôvod – spaľovanie biomasy slovenskými domácnosťami pri vykurovaní,“ upozorňuje riaditeľ SAPI Ján Karaba. Podľa riaditeľa SAPI je spaľovanie biomasy na Slovensku dlhodobo rozšírené, no zjavne neboli doteraz nahlasované Eurostatu údaje o domácnostiach v takom rozsahu, aký zodpovedá realite.

Až v roku 2020 nahlásil Štatistický úrad po prvý raz a bez bližšieho skúmania Eurostatu údaje o spotrebe energie z tuhej biomasy v domácnostiach za rok 2019 a aj to len na základe špeciálnej štúdie vypracovanej SHMÚ v rámci projektu „Zlepšenie kvality účtov emisií do ovzdušia a rozšírenie poskytovaných časových radov“. SHMÚ zisťoval predmetnú spotrebu energie v domácnostiach spolu s inými údajmi pomocou dotazníkového prieskumu na vzorke 1549 domácností, nachádzajúcich sa vo všetkých regiónoch Slovenska.

Ako je to s nahlasovaním údajov?

Otázkou ostáva, prečo sa spotreba energie z OZE v domácnostiach doteraz nezapočítavala. SHMÚ pritom prvýkrát realizoval prieskum v roku 2018, a teda má k dispozícii údaje minimálne za roky 2017 a 2018, ktoré, podľa zistení SAPI, Štatistickému úradu aj poskytol. Z doteraz neznámeho dôvodu ich však Štatistický úrad ďalej nespracoval a nenahlásil Eurostatu. „Teraz nemá zmysel hľadať dôvody, prečo sa tieto energetické štatistiky nezisťovali, aj napriek Nariadeniu EÚ z roku 2008, skôr. Pre naše odvetvie OZE je oveľa dôležitejšia skutočnosť, že ani SHMÚ ani Štatistický úrad a už vôbec nie Ministerstvo hospodárstva neskúmali pri údajoch o spotrebe tuhej biomasy jej pôvod, teda či sa naozaj dá táto biomasa považovať za obnoviteľný zdroj energie,“ čuduje sa Ján Karaba. Únia totiž v súvislosti s používaním biomasy na energetické účely vydala viacero právnych predpisov, ktoré riešia súlad využitia biomasy s kritériami trvalej udržateľnosti. Tieto sú napríklad explicitne uvedené v článkoch 26 – 28 Smernice EÚ o OZE.

Takéto navýšenie využitia OZE však zrejme nebude v poriadku. „Ak si to podčiarkneme a zhrnieme, z našich vyššie uvedených zistení vyplýva, že, k prekvapivému nárastu podielu OZE za rok 2019 v skutočnosti nemalo dôjsť, lebo údaje o biomase boli dostupné už aj za roky 2018 a 2017. Navyše je veľmi pravdepodobné, že nahlásené údaje o biomase nie sú v skutočnosti plne v súlade s EÚ kritériami udržateľnosti biomasy, a preto by sa táto časť spotreby energie nemala bez ďalšieho skúmania paušálne považovať za OZE,“ uzatvára riaditeľ SAPI.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vykurovanie #biomasa #OZE #spaľovanie dreva