Slovenskej inšpekcii životného prostredia chýbajú ľudia, prepúšťa však ďalších

Slovenská inšpekcia životného prostredia nemôže vykonávať ani vlastné odbery vzoriek a ich analýzy, či preveriť zloženie odpadu pri každej kontrole skládky, nemá na to totiž vybavenie.

19.12.2020 14:16
BRATISLAVA: Zhromaždenie proti nelegálnej skládke Foto: ,
Z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR zameranej na posúdenie efektívnosti SIŽP v oblasti skládok a skládkovania odpadov vyplýva, že na nemá dostatok ľudí a ani materiálne zdroje.
2

Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) chýba podľa NKÚ personál, no inšpekcia prepúšťa svojich zamestnancov. Informovala o tom Tamara Lesná zo SIŽP. Z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR) zameranej na posúdenie efektívnosti SIŽP za obdobie rokov 2015 až 2019 v oblasti skládok a skládkovania odpadov vyplýva, že SIŽP by mala posilniť aj svoje materiálne zdroje.

Lesná však poukázala, že na základe podkladov pre vypracovanie návrhu rozpočtu na rok 2021 sú záväzné ukazovatele týkajúce sa počtu zamestnancov a výdavkov znížené o 10 percent. V SIŽP tak momentálne prebieha avizované prepúšťanie zamestnancov.

Šetrenie na nesprávnom mieste

Keďže prepusteným zamestnancom prináleží odstupné či odchodné, konečná úspora sa na rozpočte prejaví pravdepodobne ako polovičná. Generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo pritom poznamenal, že takéto plošné znižovanie nedáva zmysel a obzvlášť pri SIŽP je v príkrom rozpore aj so samotným programovým vyhlásením vlády na roky 2020–2024.

„Napriek tomu že Najvyšší kontrolný úrad v záveroch kontroly formuluje určité odporúčania na zlepšenie činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia, všeobecne potvrdil vysokú kvalitu práce, ktorú naši inšpektori vykonávajú a taktiež potvrdil, že pre zlepšenie ochrany životného prostredia je nevyhnutné personálne a materiálne posilnenie inšpekcie,“ povedal Jenčo.

NKÚ vo svojej analýze uviedol, že považuje prácu inšpektorov na úseku integrovaného povoľovania a kontroly, v rámci ktorého je SIŽP správnym orgánom, za mimoriadne náročnú a výrazne kapacitne preťaženú. Preto odporučil SIŽP, aby v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) zvýšila kapacitu ľudských a materiálnych zdrojov.

Zvýšený počet zamestnancov a materiálnych zdrojov by mohol podľa kontrolórov urýchliť a zefektívniť inšpekčnú a analytickú činnosť.

„Dochádzalo by k častejšiemu odberu a analýzam vzoriek odpadu, ako aj odberom a analýzam iných látok ako plynov, priesakových kvapalín a výluhov, prípadne odpadových vôd, produkovaných skládkou odpadu,“ objasnil NKÚ SR. Inšpekcia životného prostredia by mala podľa kontroly disponovať vlastným vybavením na odber a analýzu vzoriek.

SIŽP napríklad nemôže vykonávať vlastné odbery vzoriek a ich analýzy, či preveriť zloženie odpadu pri každej kontrole skládky.

Viac práce, menej ľudí

Kontrolóri upozornili aj na viaceré prijaté legislatívne zmeny, ktoré navýšili agendu SIŽP, no inšpekcia nebola personálne posilnená. Napríklad novela zákona o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2020 prikazuje, aby na kontrole boli prítomní aspoň dvaja kontrolóri.

Avšak prirodzené navýšenie počtu inšpektorov sa neudialo. Tiež poukázali, že SIŽP neboli pridelené žiadne peniaze na zabezpečenia ľudských zdrojov spojené s výkonom štátneho dozoru v zmysle zákona o environmentálnych záťažiach, pričom doložka vplyvov k zákonu predpokladala ich navýšenie.

Lesná vysvetlila, že SIŽP nielen poberá príspevok zo štátneho rozpočtu, ale aj prispieva. Vysvetlila, že pokuty uložené inšpektormi SIŽP sú príjmom Environmentálneho fondu. Minulý rok uložené pokuty v kumulatívnej hodnote presiahli 1,7 milióna eur.

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
2 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovenská inšpekcia životného prostredia #SIŽP #NKÚ