Európska únia dokázala vlani znížiť emisie CO2 aj pri zachovaní hospodárskeho rastu

Emisie skleníkových plynov v 27-člennej EÚ sa vlani medziročne znížili o 3,7 % aj napriek tomu, že hrubý domáci produkt (HDP) Únie vzrástol o 1,5 %. Uviedla v pondelok Európska komisia (EK) s odkazom na výročnú správu EÚ o pokroku opatrení v oblasti klímy.

30.11.2020 14:52
debata

Výročná správa sa zaoberá pokrokom EÚ pri znižovaní emisií skleníkových plynov v roku 2019. V porovnaní s úrovňami z roku 1990 emisie CO2 klesli o 24 %.

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans v tejto súvislosti upozornil, že EÚ dokázala, že je možné znižovať emisie a zároveň pri tom hospodársky rásť. Zároveň však dodal, že členské krajiny musia zintenzívniť svoje úsilie vo všetkých odvetviach ekonomiky, aby bolo možné dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Emisie, na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS), zaznamenali v roku 2019 najväčší pokles – v porovnaní s rokom 2018 klesli o 9,1 %, čo zodpovedá približne 152 miliónom ton ekvivalentu oxidu uhličitého. Za poklesom stálo najmä odvetvie elektriny, v ktorom klesli emisie takmer o 15 % hlavne vďaka tomu, že výroba elektriny spaľovaním uhlia bola nahradená výrobou elektriny z obnoviteľných zdrojov a zemného plynu.

Skleníkové emisie vytvorené priemyslom EÚ klesli takmer o 2 %. Overené emisie z leteckej dopravy, ktoré v súčasnosti zahŕňajú iba lety v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), naďalej mierne rástli a v porovnaní s rokom 2018 vzrástli o 1 %, alebo približne 0,7 milióna ton ekvivalentu CO2.

Emisie, na ktoré sa EU ETS nevzťahuje, ako sú emisie z odvetvia mimo ETS, z dopravy, budov, poľnohospodárstva a odpadu, nezaznamenali v porovnaní s úrovňami z roku 2018 žiadnu významnú zmenu.

Komisia pripomenula, že výdavky EÚ na opatrenia v oblasti klímy, financovanie ekologických technológií, zavádzanie nových riešení a medzinárodnú spoluprácu sa v roku 2019 zvýšili a v kontexte obnovy Európy po pandémii COVID-19 dôjde k ich ďalšiemu zvýšeniu.

Podľa správy EK sú príjmy z aukcií v rámci EU ETS čoraz dôležitejším zdrojom financovania opatrení v oblasti zmeny klímy. Celkové príjmy, ktoré členské štáty EÚ, Spojené kráľovstvo a krajiny EHP získali z aukcií v období od roku 2012 (začiatok obchodovania formou aukcií v rámci EU ETS) do polovice roka 2020, predstavovali viac ako 57 miliárd eur, pričom viac ako polovica bola vygenerovaná len v rokoch 2018 a 2019.

V roku 2019 prekročili celkové príjmy z aukcií 14,1 miliardy eur. Z tejto sumy sa 77 % použije na klimatické a energetické účely, čo je o 7 percentuálnych bodov viac ako v roku 2018, keď tento podiel predstavoval 70 %.

Okrem toho čoraz viac projektov v oblasti klímy s finančnou podporou EÚ sa financuje speňažením emisných kvót prostredníctvom programu NER 300, inovačného fondu a modernizačného fondu EÚ.

debata chyba
Viac na túto tému: #EÚ #emisie #skleníkové plyny