Vláda chce zlepšiť stav populácie chriašťa bodkovaného a kačice chrapačky v Žitavskom luhu

Zlepšenie stavu populácie chriašťa bodkovaného a kačice chrapačky či zachovanie populácie kane močiarnej. Aj také sú ciele Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Žitavský luh na roky 2020 až 2049, ktorý dnes schválila vláda. Program vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP). Dlhodobý, 30-ročný program ochrany si zároveň dáva za cieľ zlepšiť úroveň poznania vtáctva zo strany verejnosti, propagovať myšlienku ochrany významnej ornitologickej lokality a vybudovať infraštruktúru pre pozorovanie vtáctva v Žitavskom luhu.

17.06.2020 13:33
debata (2)

Medzi priority programu ochrany CHVÚ Žitavský luh patrí aj zlepšenie spolupráce medzi rezortom životného prostredia, štátnymi ochranármi a súkromnými vlastníkmi a správcami pozemkov, ktoré sa nachádzajú na území CHVÚ Žitavský luh. MŽP chce zároveň na základe zmapovania druhov spracovať a predložiť návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje CHVÚ Žitavský luh s cieľom prehodnotenia zakázaných činností tak, aby boli adresné k požiadavkám predmetov ochrany.

CHVÚ Žitavský luh sa nachádza v okresoch Nové Zámky a Nitra. Z celkovej výmery 115,40 hektárov tvorí približne 85 percent poľnohospodársky využívaná pôda.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #populácia #kačica #chriašť