MH vyhlásilo prvú aukciu na výrobu zelenej energie

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v utorok vyhlásilo prvú aukciu na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Celkovo by malo na základe aukcie pribudnúť až 30 megawattov (MW) zelenej energie a rozhodujúcim kritériom bude cena.

04.02.2020 16:24
debata

Záujemcovia o výstavbu nových zdrojov dotovanej elektrickej energie môžu svoje cenové ponuky podávať do 30. apríla. Súťaž je historicky prvým a pilotným projektom a rezort chce v aukciách pokračovať aj v budúcnosti, informoval tlačový odbor MH.

„Aukcia na nové zdroje sa v krajinách EÚ bežne používa ako spôsob ocenenia nákladov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Predpokladom poskytovania podpory je úspech vo výberovom konaní a konečná cena bude výsledkom transparentnej súťaže,“ zdôraznil šéf rezortu hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). „Slovensku nové kapacity pomôžu aj pri plnení záväzku SR voči EÚ zvýšiť celkový podiel OZE pri výrobe elektriny,“ dodal minister.

Podpora bude poskytovaná formou príplatku a vyplácaná 15 rokov prostredníctvom zúčtovateľa podpory (OKTE). Výrobca bude sám zodpovedný za uplatnenie elektriny na trhu a preberá zodpovednosť aj za odchýlku pri výrobe elektriny. Výberové konanie je stanovené ako technologicky neutrálne a vzťahuje sa na nové zariadenie, ktoré bude na základe výsledkov aukcie prvýkrát uvedené do prevádzky v období od ukončenia výberového konania do uplynutia lehoty pre uvedenie zariadenia do prevádzky. Lehota je v závislosti od typu technológie od 21 do 51 mesiacov.

Podporené budú zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom od 500 kilowattov (kW) do 10 MW vrátane, ak ide o zariadenie využívajúce obnoviteľné zdroje energie okrem slnečnej energie. V prípade zariadenia využívajúceho slnečnú energiu sa bude podpora vzťahovať na inštalovaný výkon od 100 kW do 2 MW vrátane. Fotovoltické panely však musia byť umiestnené iba na budovách. Jednou z podmienok je akceptovanie návrhu zmluvy o príplatku a po výzve zúčtovateľa podpory aj zloženie finančnej zábezpeky.

Maximálna ponúknutá cena elektriny, ktorú ministerstvo bude akceptovať, je stanovená vo výške 84,98 eura za megawatthodinu (MWh) pre slnečnú a veternú energiu a 106,80 eura za MWh pre všetky ostatné druhy obnoviteľných zdrojov energie.

debata chyba
Viac na túto tému: #aukcia #MHSR