Najviac špiní vzduch U.S. Steel, Košičania dýchajú všetko možné

Košický región má vo vzduchu všetko možné - najvyššie hodnoty CO, oxidov dusíka, pevného znečistenia. Ako sú na tom inde na Slovensku?

17.01.2020 12:07
debata (12)

Najväčší producenti znečisťujúcich látok sú z oblasti hutníctva a kovovýroby. Ako ďalej vyplýva z analýzy Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík, dôvodom je energeticky náročná výroba a závislosť na fosílnych palivách.

„Prvenstvo hutníkov a oceliarov bolo očakávané, ale výsledky analýzy priniesli aj niekoľko výrazne prekvapivých výsledkov. Ak doteraz ľudia považovali chemický priemysel za najväčšieho znečisťovateľa ovzdušia, robili to tak trochu neprávom. Podľa tejto analýzy chemický priemysel nie je zďaleka takým znečisťovateľom ovzdušia ako hutníctvo a kovovýroba, alebo napríklad výroba cementu," informuje inštitút. V prvej pätici najväčších priemyselných znečisťovateľov ovzdušia sa ďalej nachádzajú oblasti ťažba a energie, chemický priemysel a výroba dreva a papiera.

Košický región vedie

Rebríčky najväčších znečisťovateľov jednoznačne vedie U. S. Steel Košice, s.r.o. Oblasťami s najväčšou emisiou oxidu uhoľnatého, oxidu dusíka, ako aj produkciou tuhých alebo pevných znečisťujúcich látok sú tak košický región a okres Košice – Šaca.

Koncentrácia podnikov z vyššie uvedených priemyselných odvetví pritom spôsobuje, že medzi ďalšie najznečistenejšie katastre na Slovensku patria Žiar nad Hronom, Horné Srnie, Ladce, Rohožník, Zemianske Kostoľany, Trnovec nad Váhom či Nováky.

V roku 2017 vyprodukovalo na Slovensku 100 najväčších priemyselných znečisťovateľov ovzdušia 149 523 ton oxidu uhoľnatého (CO). Prvú päťku v rebríčku spoločností s najväčšou ročnou emisiou CO tvoria U. S. Steel Košice, s.r.o., Slovalco, a.s., Cemmac a.s., Považská cementáreň, a.s. a CRH (Slovensko), a.s.

Regiónom s najväčšou emisiou CO je košický región na úrovni 116 304 ton a s podielom 78 % na celkovej emisii CO (t. j. stovky najväčších znečisťovateľov CO z celej SR). „Katastrom s najväčšou emisiou CO je jednoznačne okres Košice – Šaca s emisiou na úrovni 113 917 ton, a to v dôsledku silného zastúpenia oblasti hutníctva a kovovýroby. Nasleduje kataster Žiar nad Hronom s celkovou emisiou CO na úrovni 16 960 ton. Tromi ďalšími, CO najviac znečistenými, sú katastre Horné Srnie, Ladce a Rohožník. Práve v týchto troch katastroch sídlia cementárne,“ uvádza inštitút.

Sto najväčších priemyselných znečisťovateľov ovzdušia vyprodukovalo v roku 2017 na Slovensku aj 21 159 ton oxidov dusíka. Aj tu vedie rebríček znečisťovateľov U. S. Steel Košice, s.r.o. Po ňom nasledujú CRH (Slovensko), a.s., Slovenské elektrárne a.s., Mondi scp, a.s. a Slovnaft, a.s. Oblasti s najväčšou emisiou oxidu dusíka sú tak ako v prípade oxidu uhoľnatého košický región a okres Košice – Šaca. V rámci katastrov sú na ďalších priečkach Zemianske Kostoľany a Rohožník.

Pevné látky: Prvenstvo zostáva na východe

Ovzdušie však znečisťujú aj tuhé alebo pevné znečisťujúce látky. Tých v roku 2017 vyprodukovalo na Slovensku 100 najväčších priemyselných znečisťovateľov ovzdušia 4 184 ton. Aj do tretice je na čele rebríčka U. S. Steel Košice, s.r.o. Druhé miesto patrí spoločnosti Duslo, a.s. a tretie firme Fortischem, a.s. Do prvej päťky sa dostali ešte Slovalco, a.s. a Slovenské elektrárne, a.s. Regiónom s najväčšou produkciou tuhých alebo pevných znečisťujúcich látok je opäť košický región, katastre vedie aj tentokrát okres Košice – Šaca, nasleduje Trnovec nad Váhom, Nováky a Žiar nad Hronom.

Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík analyzoval, ktoré odvetvia či podniky sú na Slovensku najväčšími producentmi emisií, a to tuhých znečisťujúcich látok, ale i plynných a zároveň tých najproblematic­kejších látok, oxidov dusíka a oxidu uhoľnatého. V prípade každej spomínanej znečisťujúcej látky skúmal 100 firiem s najväčšou emisiou konkrétnej látky. Vychádzal z najaktuálnejších dostupných údajov, a to za rok 2017.

12 debata chyba
Viac na túto tému: #emisie #klimatické zmeny #U.S. Steel Košice